Hallunda Gårdspark

Hallunda

Ända sedan bronsåldern har Hallunda Gård varit en viktig boplats för både människor och djur. Nu planeras en ny stadsdel ta form på denna vackra historiska plats – Hallunda Gårdspark. Ambitionen är att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel med en attraktiv stadsmiljö genom varierad och intressant arkitektur som utgår från områdets specifika förutsättningar. Projektets hjärta ligger i mötet mellan gammalt och nytt och kommer att präglas av den tid då Hallunda Gård var en viktig jordbruksbygd.

  • Rik kulturmiljö
  • Ny hållbar stadsdel
  • Naturnära boende

Om Hallunda Gårdspark

Den 28 juni 2016 fick Titania, tillsammans med en annan exploatör, planuppdrag av Botkyrka kommun för nya bostäder vid Hallunda gård. I 25 år har det funnits planer på att bygga vid Hallunda gård, men inte förrän Titania nu köpt marken kan Hallunda Gård tillgängliggöras för allmänheten genom ny bebyggelse.
Syftet med planen är att utveckla stadsdelen med flera nya bostadskvarter. Med en mångfald av flerfamiljshus, stadsradhus och villor skapas en dynamisk stadsdel med möjlighet att göra bostadskarriär inom samma område i takt med att människors livssituation förändras.

Projektbeskrivning

Pris
Ej fastställt
Avgift
Ej fastställt
Bostadstyp
Radhus Stadsradhus Flerfamiljshus Villor
Boendeform
Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt
Antal bostäder
600-800
Inflyttning
Ej fastställt
Projektstart
Ej fastställt
Projektslut
Ej fastställt
  • Planerat
  • Säljstart
  • Byggstart
  • Tillträde

Vår vision

Nu öppnas Hallunda Gård på nytt för allmänheten – efter att ha varit stängd i över hundra år. Hallunda Gård kommer utvecklas och återskapas så att den på nytt blir en naturlig del av Hallunda som kan utforskas och upplevas av dig. Var med när dörrarna öppnas till en oerhört rik naturmiljö, kulturhistoriska berättelser och nya upplevelser. I Hallunda Gårdspark läggs grundstenarna för det framtida Hallunda.

Projektet är förankrat i områdets historiska anor som går tillbaka till bronsåldern, då området var en av Mälardalens viktigaste och största boplatser. I dag kan man finna välbevarade gravar och gravfält belägna på landskapets böljande höjder som åskådliggör platsens historia.

De historiska spåren lägger förutsättningar för områdets nya struktur. Här vävs natur, kultur och arkitektur ihop till en ny komposition som förstärker upplevelsen av herrgårdsmiljön, stärker riksintresset och skyddar de kulturhistoriska värdena. De historiska vägarna och stigarna återskapas och förstärker kopplingen till Mälaren. Hallunda kommer närmare inpå naturen och vattnet. Den nya arkitekturen hämtar inspiration från den existerande gårdsbebyggelsen och är en tolkning av densamma. Kombinationen av gammalt och nytt skapar spänning och sätter prägel på miljön – en frisk vind som väcker området efter många år i dvala.

I mötet mellan nytt och gammalt finns projektets hjärta – en sprudlande miljö som hämtar sin inspiration från en annan period – från tiden då Hallunda Gård var en viktig jordbruksbygd. Stora delar av jordbruksbygden avstyckades till bostadsutveckling i början av 1970-talet, men trädgårdsanläggningarna närmast gården finns kvar. Det är denna historia och struktur som kommer byggas vidare på.

Mer information om detaljplaneprocessen för Hallunda Gårdspark finns på Botkyrka kommuns hemsida.

Karta

Intresseanmälan

Läs mer om vår hantering av personuppgifter här.

Intresseanmälan generell

Få löpande information och uppdateringar gällande projektet, ange telefonnummer för personlig kontakt med mäklare.