Einar Janson
Einar Janson
Verkställande direktör

Född 1974. VD sedan 2005.

Utbildning: Fil.kand. i idéhistoria, Stockholms universitet.

Aktieägande i Bolaget: Einar Janson innehar 97,5 procent av aktierna i Einar Janson Invest AB som innehar 10 000 000 A-aktier och 30 000 000 B-aktier i Bolaget.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot och verkställande direktör i Einar Janson Invest AB samt styrelseledamot, styrelseordförande och/eller verkställande direktör i ett flertal av dess koncernföretag.

Styrelseordförande och verkställande direktör i Titania JV AB.

Styrelseordförande i Lärpojken 3 AB och Tingseken Ekonomisk förening.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande och verkställande direktör i Titania Sanering & Avfallshantering AB, BKS-gruppen AB, Evolv Eriksberg AB, Tingsterassen AB, Tingseken AB, Tingshöjden AB, Etableringsexperten Sverige AB, Titania Einikma AB, Titania Ullna strand AB och Titania Modellvillan AB.

Styrelseordförande i Wasa Ventilation AB, Projektkonsulterna i Stockholm AB och Hackstaberg Fastighets AB.

Styrelseledamot i Wake-rent i Stockholm AB.

Anders Söderlund
Anders Söderlund
CFO

Född 1980. CFO sedan 2019.

Utbildning: Magisterexamen i redovisning, Stockholms universitet.

Aktieägande i Bolaget: Anders Söderlund innehar inga aktier i Bolaget. Anders Söderlund innehar 223 074 teckningsoptioner i LTIP 2021/2024:2.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot och verkställande direktör i Anders Rörelse med Balans AB.

Styrelseledamot i Padelverket Botkyrka AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Onemotion Integrated Marketing Communication AB, Production Republic of Scandinavia AB, WOBI AB och Ubiq AB.