Einar Janson
Einar Janson
Verkställande direktör sedan 2005

Född: 1974

Utbildning: Fil.kand. i idéhistoria, Stockholms universitet.

Aktieägande i Bolaget: Einar Janson innehar 97,5 procent av aktierna i Einar Janson Invest AB som innehar 10 000 000 A-aktier och 27 319 913 B-aktier i Bolaget.

Övriga uppdrag (urval): Styrelseledamot och VD i Einar Janson Invest AB samt styrelseledamot, styrelseordförande och/eller VD i ett flertal av dess koncernföretag.

Anders Söderlund
Anders Söderlund
CFO sedan 2019

Född: 1980

Utbildning: Magisterexamen i redovisning, Stockholms universitet.

Aktieägande i Bolaget: Anders Söderlund innehar 225 000 aktier i Bolaget. Anders Söderlund innehar 223 074 teckningsoptioner i LTIP 2021/2024:2 samt 1 500 000 teckningsoptioner i LTIP 2023/2026:1.

Övriga uppdrag (urval): Styrelseledamot eller styrelseordförande i ett flertal av Titanias koncernbolag.