Knut Pousette
Knut Pousette
Styrelseordförande sedan 2021

Född: 1972

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieägande i Bolaget: Knut Pousette innehar 50 000 aktier i Bolaget. Knut Pousette innehar 446 148 teckningsoptioner i LTIP 2021/2024:1 samt 300 000 teckningsoptioner
i LTIP 2023/2027:1.

Övriga uppdrag (urval): Styrelseledamot i Eastern Light AB, Företagsparken AB och Broadgate Asset Managment AB.

Gunilla Öhman
Gunilla Öhman
Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1959

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieägande i Bolaget: Gunilla Öhman innehar 8 620 aktier i Bolaget. Gunilla Öhman innehar 44 615 teckningsoptioner i LTIP 2021/2024:1 samt 100 000 teckningsoptioner i LTIP 2023/2027:1.

Övriga uppdrag (urval): Kommunikations- och IR-rådgivare i Carrara Communication AB, styrelseledamot i Atvexa AB, Carrara Communication AB, Dentalum AB och Fasadgruppen Group AB.

Einar Janson
Einar Janson
Styrelseledamot sedan 2012

Född: 1974

Utbildning: Fil.kand. i idéhistoria, Stockholms universitet.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Aktieägande i Bolaget: Einar Janson innehar 97,5 procent av aktierna i Einar Janson Invest AB som innehar 10 000 000 A-aktier och 27 319 913 B-aktier i Bolaget.

Övriga uppdrag (urval): Styrelseledamot och VD i Einar Janson Invest AB samt styrelseledamot, styrelseordförande och/eller VD i ett flertal av dess koncernföretag.