Knut Pousette
Knut Pousette
Styrelseordförande sedan 2021

Född: 1972

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieägande i Bolaget: Knut Pousette innehar 50 000 aktier i Bolaget. Knut Pousette innehar 446 148 teckningsoptioner i LTIP 2021/2024:1.

Övriga nuvarande befattningar: Extern verkställande direktör i Aktiebolaget Fastator (publ) samt styrelseledamot eller styrelsesuppleant i ett flertal av dess koncernföretag.

Styrelseordförande i Hembla AB samt styrelsesuppleant i ett flertal av dess koncernföretag.

Styrelseledamot i Skokloster Service AB, Envoyéns Förvaltnings AB, Fastator Motala Platen 8 AB och ett av dess koncernföretag (Företagsparken Höganäs 12 AB), Företagsparken Höganäs 12 AB, Fastator Södertälje 1 AB, LKF Fastigheter AB, NSH Holding AB, SBK Svenska Bostadskompaniet AB, Kvastå AM AB, Envoyéns Holding A och Abamco Portfölj AB.

Styrelsesuppleant i ST i Umeå AB, AB Mätaren 15, Abamco Industrihus Västerås AB, Abamco Industrihus Umeå AB, Abamco Fastigheter AB, Broadgate Vårdportfölj AB, Aqua-W Fishing & Hunting AB, Swerot Nordic AB, Fendea AB, Public Properties Europe AB, Svensk, Stadsutveckling AB, Pinnsvajn Fastigheter Holding AB, Community Service Properties Sweden AB, Kopparrot Holding AB och ett av dess koncernföretag, Gåno Fastigheter i Enköping AB, Via Ventilen Fastigheter AB, Abamco Boländerna AB, Abamco Fastigheter Umeå AB, Abamco Grisbacka Holding AB, Abamco Mätaren Holding AB, Abamco Kontrollanten AB och Abamco Konsumenten AB.

Gunilla Öhman
Gunilla Öhman
Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i ersättningsutskottet.

Född: 1959

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieägande i Bolaget: Gunilla Öhman innehar 8 620 aktier i Bolaget. Gunilla Öhman innehar 44 615 teckningsoptioner i LTIP 2021/2024:1.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Atvexa AB, Carrara Communication AB och Fasadgruppen Group AB.

Styrelsesuppleant i Tiferna AB.

IR-konsult för NCAB Group AB, Nimbus Group AB och Profoto AB.

Einar Janson
Einar Janson
Styrelseledamot sedan 2012

Född: 1974

Utbildning: Fil.kand. i idéhistoria, Stockholms universitet.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Aktieägande i Bolaget: Einar Janson innehar 97,5 procent av aktierna i Einar Janson Invest AB som innehar 10 000 000 A-aktier och 28 332 000 B-aktier i Bolaget.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot och verkställande direktör i Einar Janson Invest AB samt styrelseledamot, styrelseordförande och/eller verkställande direktör i ett flertal av dess koncernföretag.