2002

Den enskilda firman Einar Janson Bygg grundas av Einar Janson som en entreprenör inom ombyggnation. Mats Janson och Nikan Ghahremani ansluter till företaget, och blir senare minoritetsägare.

2005

Einar Janson startar Titania Bygg AB och inkorporerar den enskilda firmans entreprenadverksamhet i det nya aktiebolaget. Titania Bygg AB byter sedermera namn till Titania AB.

2006

Bolaget börjar fokusera på större byggprojekt inom rörledningar, VVS och badrumsrenovering.

2008

Bolaget börjar fokusera sig på helhetsåtaganden för byggprojekt med totalansvar även för alla tekniska installationer.

2009

Bolaget säkrar det hittills största projekt, en ombyggnation av 1 500 enheter och fasadrenovering för Wallenstam.

2012

Titania vinner sin första markanvisning.

2014

Företaget transformeras till att bli bostadsutvecklare.

2016

Bolagets första bostadsutvecklingsprojekt om 109 enheter färdigställs i Täby.
Byggnation av projektet Tingstorget i Botkyrka påbörjas.

2017

Bolagets bostadsprojekt Modellvillan i Enskede färdigställs och utses till Årets Stockholmsbyggnad.
200 lägenheter i projektet Tingstorget i Botkyrka färdigställs.

2018

Ytterligare 300 lägenheter i projektet Tingstorget i Botkyrka färdigställs, totalt 500 klara.

2019

Titania utses till Mästargasell av Dagens Industri efter att ha utsetts till gasellföretag 3 gånger under 10-talet.
Ytterligare 241 lägenheter i Tingstorget färdigställs, totalt 741 klara, och projektet slutförs.

2020

Hyresrättsbeståndet om 246 av totalt 741 lägenheter i koncernens första egna förvaltningsfastighet Byamannen 2, Tingstorget, blev fullt uthyrt tidigt under 2020.

2021

Titania emitterar en obligation om 400 miljoner kronor.
Knut Pousette, VD för AB Fastator, väljs till styrelseordförande.
Titania avyttrar fastigheten Lärpojken 3 till ett underliggande fastighetsvärde om 120 MSEK.
Bolaget noteras på Nasdaq First North Growth Market.

2022

Tillträder och byggstartar projektet Täby Boulevard.
Säljer en fastighet i Malibu för 14,1 miljoner USD.

2023

Byggstartar tillsammans med K-fastigheter projektet ”Del 2 av Rickebyhöjd”.
Byggstartar ett projekt vid Rågsveds T-banestation. Projektet drivs med 2xA Entreprenad AB som totalentreprenör.
Färdigställer projektet Täby Boulevard omfattande 226 bostäder, 71 parkeringsplatser och tre kommersiella lokaler.

2024

Offentliggör ett obligationsprospekt om 525 Mkr och ansöker om upptagande till handel av sina hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm.