Vårt arbetssätt bygger på övertygelsen att nyckeln till framgångsrik fastighetsutveckling ligger i att kontrollera hela värdekedjan, från de tidiga projektutvecklingsskedena via byggandet till förvaltningen av de färdiga bostäderna. Titanias styrka ligger i kunnandet inom vilka moment i denna process vi skall lägga fokus på och att vi genom hela processen agerar aktivt drivande som beslutsfattare. Konkret gör vi detta genom att:
– Styra specialistkonsulter och leverantörer mot ett optimalt genomförande ur helhetsperspektiv för oss som fastighetsutvecklare. I komplexa fastighetsutvecklingsprojekt med svag styrning finns det annars en risk att slutprodukten blir resultatet av en kompromiss av olika experters åsikter.
– Lägga stora resurser på detaljerad projektering redan i tidiga skeden av ett projekt för att optimera projekten värdemässigt och undvika irreparabla fel senare i processen.
– Låta ansvaret för ett projekt ligga hos samma personer både i planeringsfasen och genomförandefasen istället för att projektet delas mellan olika inblandade som saknar överblick över helheten.