Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Titanias aktiekapital sedan Bolagets bildande, samt de förändringar i antalet aktier och aktiekapitalet som genomfördes i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Aktiekapital (SEK)
Tidpunkt Händelse Förändring antal A-aktier Förändring antal B-aktier Förändring totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Förändring Totalt
13.03.2012 Nybildning 50 000 50 000 50 000 50 000
27.01.2021 Fondemission 50 000 450 000 500 000
08.09.2021 Aktiesplit 49 950 000 50 000 000 500 000
11.11.2021 Omvandling av stamaktier till A- och B-aktier 12 500 000 37 500 000 12 500 000 37 500 000 50 000 000 500 000
09.12.2021 Nyemission1 21 500 000 21 500 000 12 500 000 59 000 000 71 500 000 215 000 715 000

1 Kontantbeloppet uppgick till ett totalt värde om 430 MSEK, motsvarande 20 SEK per B-aktie i Bolaget.