Vårt arbetssätt

För Titania ligger nyckeln till framgångsrik fastighetsutveckling i att kontrollera hela värdekedjan. Läs om vårt arbetssätt här.

Vår verksamhet

Titanias verksamhet består av tre delar: projektutveckling, produktion och förvaltning. Läs mer här.

Markförvärv

Äger ni mark i Stockholmsområdet som lämpar sig för nyproduktion av fastigheter och som ni önskar sälja?

Helår 2020

  • 902552

    TKR, Fastighetsvärde förvaltningsfastigheter

  • 246

    Antal bostäder

  • 26637

    TKR, Hyresintäkter

NYHETER