Många av våra projekt innefattar villor och radhus i någon form. Det är boendeformer som ställer höga krav på utformning och lösningar, men som samtidigt öppnar upp möjligheter för god arkitektur och innovation. Nedan kan du läsa om hur vi på Titania arbetar med den här typen av projekt.

Exempel från våra projekt

HÖGKLASSIG ARKITEKTUR

I våra projekt samarbetar vi bara med arkitektkontor som håller allra högsta klass: Sandellsandberg ArkitekterWingårdhsArkitemaBrunnberg & Forshed osv. Istället för att använda oss av standardiserade typhus vill vi skapa arkitektur med karaktär som på olika sätt anknyter till den unika platsen.

Kristineberg, Vallentuna

År 2016 vann Titania tillsammans med Sandellsandberg Arkitekter en sk markanvisningstävling i området Kristineberg i Vallentuna. Ambitionen med förslaget var att skapa attraktiva, yteffektiva bostäder för en bred målgrupp som möjliggör boende i olika perioder i livet. Bostädernas utformning ska vara innovativ, nytänkande och flexibel och utgå från de förutsättningar som finns i området; närheten till naturen med skog, leder, bad, fiske, och härliga promenader. Vi vill skapa ett boende där aktivitet och det gröna silas in i bebyggelsen, där man njuter lika mycket av sitt hem utomhus som inomhus och där naturen är en viktig del av vardagen.

Kristineberg – ett boende mitt i naturen.

Vill du läsa mer om projektet Kristineberg, klicka här.

INNOVATIVA LÖSNINGAR

Titania har som målsättning att uppmuntra innovation och nytänkande. Vi arbetar aktivt med att motverka likriktning inom våra projekt och strävar efter att ständigt pröva nya lösningar som kan tillföra nya kvalitéer.

Skogskvarteren, Ullna Strand

Skogskvarteren i Ullna Strand (Täby) är ett bostadsprojekt bestående av 109 bostäder i form av sk townhouse, radhus och flerbostadshus. Townhousen tilldelades år 2017 Årets Stadsbyggnadsprojekt av Täby kommun med motiveringen:
”Townhouse Ullna allé är moderna radhus där likformighet och variation kan samsas. Den särskiljande typen av arkitektur bidrar positivt till områdets gestaltning. Utförandet är gjort med byggnadskroppar i tre typer och volymer som kan tilltala fastighetsägare med olika behov även inom ett mindre område. Med växthus i vissa byggnaders översta plan skapas volym och variation utan stor påverkan på kringliggande friytor.”

Vid sidan av annat är greppet att placera ett växthus som övervåning det mest innovativa med townhousen. Konstruktionen är tekniskt komplicerad och hade inte utförts på det här sättet i Sverige tidigare. Svenska trähusleverantörer som fick förfrågan vid upphandlingen av projektet förklarade att den inte skulle vara möjlig att genomföra. Vi samordnade därför istället själva byggnationen och med hjälp av utländska leverantörer och tekniska konsulter med specialistkunskap hittade vi lösningar för att kunna genomföra projektet i enlighet med den ursprungliga idén. Husen blev mycket populära och sålde slut snabbt.

Växthusets jalusier och fönster styrs via automatik. Blir det för varmt öppnar sig fönstren och när solen skiner stängs jalusierna.
Man kan vara självförsörjande på grönsaker med ett växthus på taket.
Växthusen har ett inre rum med trappa ner till bostaden.

Vill du läsa mer om projektet Skogskvarteren, klicka här.

FÖRSTÅELSE FÖR PLATSEN

Mycket viktigt är att den bebyggelse vi skapar är utformad utifrån en stor förståelse för den plats där vi bygger. Detta gäller allt från vilken typ av boende som kan tänkas vilja bo på den aktuella platsen, till den omgivande arkitekturens utformning, till hur områdets naturliga förutsättningar ser ut osv. En förutsättning för att skapa lyckade bostadsområden är att först göra en grundlig analys av rådande förutsättningar, annars kan slutresultatet lätt bli misslyckat.

Prästviken, Botkyrka

Projektet Prästviken ligger i en mycket gammal kulturmiljö vid Botkyrka kyrka, en stenbyggnad från 1100-talet. I den här typen av miljö är det centralt att den nya bebyggelsen måste harmoniera med omgivningen på ett genomtänkt sätt. Byggnadshöjderna anpassas för att smälta in i landskapet och material och detaljer väljs med utgångspunkten att de ska knyta an till platsens historia. Byggnaderna utformas med en traditionell prägel.

Botkyrka kyrka är från 1100-talet. Ny bebyggelse måste utformas med största omsorg i den här typen av miljöer.
Planillustration över den nya bebyggelsen vid Prästviken.

Vill du läsa mer om projektet Prästviken, klicka här.