Titanias övergripande mål är att skapa den långsiktigt bästa totalavkastningen för aktieägarna. Titania avser därför att inte att ge någon aktieutdelning under de närmaste åren då överskott från verksamheten kommer gå till att påbörja fler produktionsprojekt samt till att förvärva fler fastigheter och projekt.

Tabellen nedan anger total utdelning för Bolagets aktier såsom beslutat på årsstämman för 2021, 2020 och 2019.

Total utdelning
Årsstämman 2021
Årsstämman 2020
Årsstämman 2019 50 MSEK (1 SEK per aktie1)

1 Justerat för Bolagets aktiesplit 1000:1 som genomfördes den 8 september 2021.