Titania Holding AB (publ) har upprättat ett kombinerat ramverk för social och grön finansiering som har granskats och erhållit en extern utvärdering av tredjepartsverifieraren ISS Corporate Solutions (ICS).

Tillsammans med Danske Bank har Titania tagit fram ett ramverk som beskriver vilka typer av projekt som kan finansieras med hjälp av sociala och/eller gröna obligationer och lån, samt vilken styrning och rapportering som ligger till grund för finansieringen. ICS:s utvärdering bekräftar att Titanias ramverk är i linje med riktlinjerna för gröna, sociala och hållbara obligationer och lån som tagits fram av ICMA (International Capital Market Association), LMA (Loan Market Association), APLMA (Asia Pacific Loan Market Association) och LSTA (Loan Syndications and Trading Association). Utvärderingen bekräftar också att de sociala och gröna projekten som Titania kan finansiera under ramverket bidrar positivt till FN:s globala mål för hållbar utveckling, att hållbarhetsrisker är väl hanterade, samt att ramverket är i linje med Titanias övergripande hållbarhetsstrategi och mål.