Titanias huvudkontor är beläget i Stockholm. Den 31 december 2023 hade Titania 27 anställda, varav 22 män och 5 kvinnor.

Ledningsgruppen utgörs av Einar Janson (verkställande direktör) och Anders Söderlund (CFO).

Styrelsen utgörs av Knut Pousette (styrelseordförande), Gunilla Öhman (styrelseledamot) och Einar Janson (styrelseledamot).