Titanias huvudkontor är beläget i Stockholm. Den 30 september 2021 hade Titania 17 anställda, varav 13 män och 4 kvinnor.

Ledningsgruppen utgörs av Einar Janson (verkställande direktör) och Anders Söderlund (CFO).

Styrelsen utgörs av Knut Pousette (styrelseordförande), Gunilla Öhman (styrelseledamot) och Einar Janson (styrelseledamot).