Titania publicerade delårsrapporten för Q1 2024 den 16 maj 2024 kl. 08:00.

Hållbarhet

När man nämner ordet ”hållbarhet” tänker nog många främst på klimat och miljö. Sanningen är att begreppet även omfattar sociala och ekonomiska aspekter, vilket gör det till något alla företag och verksamheter ständigt måste förhålla sig till – och arbeta aktivt med – för att kunna överleva i en ständigt föränderlig omvärld.

Historien om Titania

Titania är en snabbväxande aktör inom fastighetsbranschen och har på några få år etablerat sig som en stadsbyggare med kapacitet att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt. Titania grundades år 2005 och har sedan start drivits med ett geografiskt fokus på Stockholmsregionen.