När man nämner ordet ”hållbarhet” tänker nog många främst på klimat och miljö. Sanningen är att begreppet även omfattar sociala och ekonomiska aspekter, vilket gör det till något alla företag och verksamheter ständigt måste förhålla sig till – och arbeta aktivt med – för att kunna överleva i en ständigt föränderlig omvärld. Nedan kan du läsa hur vi på Titania ser på hållbarhet och hur vi arbetar med dessa frågor.

 • Vi ska ha ett helhetsgrepp med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
 • Vi ser vårt ansvar som samhällsbyggare och ska arbeta aktivt med bland annat att minska på miljöbelastningen, öka det sociala värdet och skapa ekonomiskt hållbara lösningar i våra projekt.
 • Vi ska vara en samhällsbyggare med engagemang för skolor, förskolor och äldreboenden.
 • Vi ska alltid påminna oss om att samverkan med andra projektparter är avgörande för att skapa de bästa och mest hållbara lösningarna.
 • Vi ska ha utvecklade arbetsmetoder för att säkerställa att prioriterade hållbarhetsmål verkställs genom hela utvecklingsprocessen. Genom vårt långsiktiga engagemang som förvaltare ska vi säkerställa att hållbarhetsmålen förs vidare även i detta skede.
 • I våra projekt ska vi bland annat arbeta med: innovativa dagvattenlösningar, yteffektiva bostadslösningar, involvering av närboende, energieffektiva tekniska lösningar som minskar driftskostnader för förvaltare och boende, material med låg miljöpåverkan etc.
 • Som förvaltare ska vi bli kvar i områdena vi utvecklat och ta ansvar för fastigheterna och för utvecklingen av ett tryggt och trivsamt område för boende och brukare.
 • Vi ska arbeta med målet att skapa inkluderande bostadsområden med en stor mångfald och blandning av boenden.
 • Vi ska arbeta med att skapa olika typer av naturliga mötesplatser i områdena vi utvecklar och gärna arbeta med olika typer av bostäder (hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter) och finansieringsmodeller för att uppnå detta.
 • Vi ska bidra till att skapa en hållbar framtid.
 • Vi ska arbeta utifrån devisen att vi ska kunna vara stolta över de projekt vi drivit igenom och de fastigheter vi utvecklat.
 • Vi ska skapa goda och hållbara levnadsmiljöer för alla.
 • Vi ska ha minsta möjliga miljöpåverkan, skapa socialt mervärde och bidra till en god ekonomi för kommuner, boende och vårt eget företag för att vi även framöver skall kunna skapa långsiktigt hållbara projekt.
 • Vi ska i linje med Klimatarena Stockholms Klimatlöfte arbeta mot klimatneutrala bygg- och anläggningsprojekt år 2030.
 • Vi ska långsiktigt sträva mot att majoriteten av bolagets bostäder produceras med trästommar.
 • Vi ska långsiktigt sträva mot att erhålla Svanenmärkning eller motsvarande miljöcertifiering för de fastigheter som behålls för egen förvaltning.
  Rapport
2022 Hållbarhetsrapport 2022
2021 Hållbarhetsrapport 2021
2020 Hållbarhetsrapport 2020