Viktiga datum

Anmälningsperiod för allmänheten
30 november, 2021

Besked om tilldelning
10 december, 2021

Första dag för handel
10 december, 2021

Likviddag
14 december, 2021

Informationen på denna del av Titanias webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till startsidan.