Kristineberg

Vallentuna

Vid planeringen av Kristineberg har vi utgått från de fantastiska förutsättningar som finns i området; närheten till naturen med skog, leder, bad, fiske, och härliga promenader. Vi vill skapa ett boende där aktivitet och det gröna silas in i bebyggelsen, där man njuter lika mycket av sitt hem utomhus som inomhus, där naturen är en viktig del av vardagen.

  • Naturen utanför knuten
  • Ny grön stadsdel
  • Nära till butiker och restauranter
c1-1-scaled
c2
c4
Första-Bild-scaled
KBERG_SITPLAN-ILLUSTRERAD-NATTBILD-4_6_20

Projektbeskrivning

Bostadstyp
Kedjehus Radhus Villor
Boendeform
Blandat
Antal bostäder
117
Inflyttning
Ej fastställt
Byggstart
Ej fastställt
Färdigställande
Prel. 2026
Totalentreprenör
Upphandling pågår
  • Planering
  • Produktion
  • Färdigställt

Om Kristineberg

Kristineberg ligger strax öster om Vallentuna centrum. Området är inne i ett expansivt skede och ska utvecklas till en stadsdel med omkring 1 800 bostäder av olika slag, skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum. Titanias del i projektet omfattar 19 kedjehus, 88 radhus och 10 villor.

Projektet ritas av Sandellsandberg Arkitekter.

Området

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till centrala Vallentuna, mellan Påtåker och Bällsta. Stadsdelen är ett av Vallentunas större utvecklingsområden. När hela området är utbyggt kommer det att rymma cirka 1800 bostäder, flera skolor, torg och lekplatser.

Stora delar av områdets vackra hällmarker kommer att bevaras. Området kommer att tillgängliggöra och öka möjligheten för friluftsliv främst i områdets östra del samt till omgivande natur och Roslagsleden för både gamla och nya Vallentunabor.

Full pott för Titanias miljö- och hållbarhetsinsatser i Kristineberg

Ett poängsystem för Kristineberg har tagits fram där byggaktörernas miljö- och hållbarhetsinsatser kan nå olika nivåer för sina prestationer. Titania tar full pott.

Friluftsstadsdelen Kristineberg

Friluftsstadsdelen Kristineberg är en helt ny stadsdel som planeras i sydöstra Vallentuna. Den nya stadsdelen ligger i anslutning till centrala Vallentuna, mellan Påtåker och Bällsta. Stadsdelen är ett av Vallentunas större utvecklingsområden. När hela området är utbyggt kommer det att rymma cirka 1800 bostäder, flera skolor, torg och lekplatser.

Detaljplanen för Kristineberg etapp 1 har vunnit laga kraft

Arbetet med projektområdet Kristineberg har pågått under lång tid och nu har den första detaljplanen i området äntligen vunnit laga kraft. Den första etappen i Kristineberg som ligger längst norrut i området, närmast centrum, innehåller cirka 800 bostäder både lägenheter och småhus samt lekplats, förskola, torg, parkmark och mycket naturmark.

Du kan läsa mer om den nya stadsdelen Kristineberg på Vallentuna kommuns hemsida.