Bjurbäcken 11

Rågsved

Titania har förvärvat detaljplanelagd mark för drygt 200 bostäder invid Rågsved Centrum i Stockholm. Marken ligger ca 300 meter från Rågsveds T-banestation. Byggnationen satte igång i december 2023.

  • Tunnelbanenära läge
  • Yteffektiva lägenheter
  • Centrumläge
Hus 2, framifrån@3840x2160, 300dpi
Hus 2, vinkel@3840x2160, 300dpi
Hus 1@3840x2160, 300dpi

Projektbeskrivning

Bostadstyp
Lägenheter
Projektstart
2017
Antal bostäder
206
Byggstart
2023
Färdigställande
Prel. 2025
Totalentreprenör
2A Entreprenad AB
  • Planering
  • Produktion
  • Färdigställt

Om Bjurbäcken 11

Fastigheten Bjurbäcken 11 består av 11 104 kvm ljus BTA bostadsbyggrätter, 445 kvadratmeter ljus BTA lokalarea och garage med 70 platser. Projektet innehåller mestadels mindre yteffektiva lägenheter.

Bredvid Titanias kvarter bygger Stockholmshem 125 hyresrätter.

Området

Projektet är en del i Stockholm stads områdesplanering för hela Hagsätra och Rågsved. Inom ramen för det arbetet planerar staden cirka 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur. Särskilt fokus ligger på social hållbarhet genom stor variation av bostäder och aktiviteter. Målsättningen är bättre stadsdelar för alla, präglade av jämställdhet och trygghet.

Karta

Rågsved

Restider

I närheten