Vallentuna Prästgård

Vallentuna

Titania har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Vallentuna Prästgård 1:174 som ligger i Vallentuna centrum ca 100 meter från Roslagsbanans station. På fastigheten uppförs för närvarande en byggnad som kommer att innehålla hyresrätter. Byggnaden kommer bestå av 1 269 kvm BOA smålägenheter samt garage i bottenplan.

  • Högkvalitativa hyresrätter
  • Centrumläge
  • Attraktivt bostadsområde

Projektbeskrivning

Bostadstyp
Lägenheter
Boendeform
Hyresrätt
Antal bostäder
27
Projektstart
2017
Byggstart
2022
Färdigställande
Prel. juni 2023
Inflyttning
Prel. juni 2023
  • Planering
  • Produktion
  • Färdigställt

Om Vallentuna Prästgård

Förvärvet sker som en bolagsöverlåtelse med tillträde under Q3 2023 för ett fast underliggande fastighetsvärde om 80 milj kr utan någon reglering kopplad till produktionskostnader eller annan typ av indexerad reglering. Titania gör förvärvet från ett bolag ägt av Credentia AB och Landsort Care 4 AB.

Lägenheterna är i storleken 1-3 RoK med en area som varierar mellan 32-74 kvadratmeter. Snittstorleken per lägenhet är cirka 47 kvadratmeter.

Området

Området kännetecknas i huvudsak av bostadsrätter och villabebyggelse, med ett i dagsläget begränsat inslag av hyresrätter. Fastigheten ligger i direkt närhet till spårbundna kommunikationer och närservice. Vallentuna kommun ligger centralt beläget inom Stockholms län med närhet till Arlanda och Uppsala i norr samt Stockholm i söder.

Karta

Vallentuna

Restider

I närheten