Sydvästra Stensö

Nacka

Titania har vunnit en markanvisning i Älta i Nacka om drygt 10 000 kvm ljus BTA. I markanvisningsområdet, Sydvästra Stensö, som ligger 500 meter från Älta centrum planeras för 178 nya bostäder fördelade på två huskroppar.

  • Nära till bad och natur
  • Socialt och ekologiskt hållbart
  • Goda kommunikationer

Projektbeskrivning

Bruttoarea
ca 10 000 kvm
Bostadstyp
Lägenheter
Boendeform
Ej fastställt
Antal bostäder
178
Projektstart
2021
Färdigställande
Prel. 2026
Inflyttning
Ej fastställt
  • Planering
  • Produktion
  • Färdigställt

Om Sydvästra Stensö

I Sydvästra Stensö planeras för ett nytt bostadsområde bestående av totalt ca 325-450 bostäder. Projektets övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge och skapa en välkomnande entré till Älta. Detaljplanen för området planeras antas under 2023.

Området

Älta ligger nära vacker natur och sjöar samt ett större naturreservat. En blandning av villa- och småhusområden, flerfamiljshus från 60- och 70-talen, skolor och förskolor, platser för friluftsliv och idrott samt orörd natur omger Älta centrum. Ett rikt kultur- och föreningsliv präglar Älta sedan centrum och bostäderna i närheten byggdes på 60-talet. Älta centrum har ett antaget planprogram samt en antagen detaljplan för Älta centrumkvarter med 950 lägenheter. Stadsbyggnadsprojekt för Sydvästra Stensö är en del av planprogrammet för Älta centrum.

Social och ekologisk hållbarhet

Det nya kvarteret är utformat för att främja möten mellan människor och knyter ihop områdets olika typer av platser och aktiviteter med en naturlig rörelse mellan husen. Gårdsrummet kommer att ha en inbjudande, social torgyta som bjuder in till kvarteret samt öppna gräsytor, lekplats och utegym. Social och ekologisk hållbarhet har varit centrala utgångspunkter i det vinnande förslaget där cirkulära flöden möjliggörs och uppmuntras genom exempelvis delningsekonomi, odlande på gården och en gemensam cykelverkstad tillgänglig för de boende i kvarteret.

Karta

Älta

Restider

I närheten