Från den 1 juni 2024 skickar vi inte ut någon betalningspåminnelse vid obetald hyra utan ärendet kommer att gå direkt till inkasso.

Hyran för din bostad betalas alltid i förskott och ska vara betald senast den sista vardagen i månaden.

Betalar man inte hyran i tid så skickas automatisk ett inkassokrav efter ca 5 dagar med en inkassoavgift på 180 kronor och dröjsmålsränta enligt §6 räntelagen. Om hyran fortfarande inte är betald 12 dagar efter inkassokravet kommer ytterligare juridiska åtgärder att vidtas.