För att vi ska kunna låsa upp din dörr måste du ställa ditt lås i sk serviceläge. Detta kan vara nödvändigt vid t ex ventilationskontroll eller reparationer.

Att du ställer låset i serviceläge betyder att du godkänner att vi går in i lägenheten.

Gör så här:

  • Lås dörren och vrid sedan nyckeln till vänster till läge ”klockan 10” innan du drar ut nyckeln
  • Dubbelkolla att nyckelhålet är vridet till ”klockan 10” när du lämnar lägenheten