Vallentuna-Rickeby

Vallentuna

Titania driver tillsammans med Vallentuna kommun detaljplanen ”Del 2 av Rickebyhöjd” invid Vallentuna centrum. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ca 60 st hyreslägenheter i flerbostadshus. Projektets byggrätter ligger inom fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:48, som Titania äger sedan tidigare, samt Vallentuna-Mörby 1:310 som ägs av det kommunala bolaget Össebyhus med vilket Titania har ett avtal om förvärv av byggrätter vid en lagakraftvunnen detaljplan.

  • Goda kommunikationer
  • Nära till centrum
  • Nära till naturen

Projektbeskrivning

Bostadstyp
Lägenheter
Boendeform
Hyresrätter
Antal bostäder
ca 60
Projektstart
2022
Byggstart
Ej fastställt
Färdigställande
Ej fastställt
Inflyttning
Ej fastställt
  • Planerat
  • Byggstart
  • Tillträde

Om Vallentuna-Rickeby

Planområdet är beläget i centrala Vallentuna, ca 400 meter från Vallentuna centrum invid Mörbyvägen i öst och Fornminnesvägen i norr. Planområdet upptar en yta på ca 1750 kvadratmeter. Vallentuna kommunstyrelses plan- och miljöutkott beslutade den 3 maj 2022 att sända ut detaljplanen på granskning vilket kan möjliggöra ett slutligt antagande inom 2022.

Karta

Vallentuna

Restider

I närheten