Masmo

Huddinge

Kommunstyrelsen i Huddinge kommun beslutade den 31 maj 2021 att bevilja Titania Projektutveckling AB:s och Huge Bostäder AB:s gemensamma ansökan om att erhålla planbesked för byggnation av ca 500 nya lägenheter på fastigheterna Drakskeppet 1 och del av Haga 1:108 belägna i anslutning till Masmo tunnelbanestation. För den del av området som ligger på Huge Bostäders mark har Titania och Huge Bostäder ingått intentionsavtal för framtida förvärv av planerade byggrätter.

  • Direkt anslutning till T-bana
  • Nära till bad och natur
  • Nytt livfullt torg
20201202-Slutbilder-02-Gatuvy_ULMO-scaled
20201204_MASMO_planbesked2
20201204_MASMO_planbesked
20201202_Situationsplan-1-2000_A3-scaled
20201202-Slutbilder-02-Torgvy_ULMO-scaled

Projektbeskrivning

Bostadstyp
Lägenheter
Boendeform
Hyresrätt
Antal bostäder
ca 400
Projektstart
2021
Byggstart
Ej fastställt
Projektslut
Prel. 2026-27
Inflyttning
Ej fastställt
  • Planering
  • Produktion
  • Färdigställt

Om Masmo

Den planerade exploateringen innebär att Solhagavägen omvandlas till en stadsgata med cykelbana och dubbelsidig bebyggelse med aktiva bottenvåningar, vilket ökar tryggheten samt förstärker det centrala ståket mot exploateringsområdet Vårby Udde norr om motorvägen. Torget vid tunnelbanan förstärks, med möjlighet till ny service i bottenvåningarna. Byggnaderna längs vägen är grupperade i par på en gemensam sockelvåning som möjliggör aktiva bottenvåningar samt parkering.

Området

Masmo tunnelbanestation togs i bruk 1972. De ursprungliga planerna för ett bostadsområde på Masmoberget lades ned och området kring stationen har i dagsläget en låg grad av exploatering. Den planerade bebyggelsen kommer att ligga i direkt anslutning till tunnelbanestationen. Bostadsområdet Myrstuguberget som klättrar på berget mellan Albysjön och Botkyrkaleden samt det ca 300 meter långa skivhuset Ormen Långe utgör större delen av den befintliga bebyggelsen i området.

Karta

Masmo

Restider

I närheten