Sambygget

Märsta

Titania har vunnit en markanvisning med laga kraft-vunnen detaljplan i Sigtuna kommun om drygt 7 000 kvm ljus BTA. Markanvisningsområdet ligger invid Märsta centrum och pendeltågstationen. Projektet består av cirka 91 bostadsrättslägenheter i varierande storlekar och ett parkeringsgarage placerat under jord på fastigheten som angränsar till nya Centralskolan som invigdes i januari 2018.

  • Nära till pendeltåget
  • Intill Märsta Centrum
  • Nära till skog och natur

Projektbeskrivning

Bostadstyp
Lägenheter
Boendeform
Bostadsrätt
Antal bostäder
91
Projektstart
2022
Byggstart
Prel. 2023
Färdigställande
Prel. 2024
Inflyttning
Prel. 2024
  • Planering
  • Produktion
  • Färdigställt

Om Sambygget

Tillträde till fastigheten sker senast 8 månader efter att beviljat bygglov vunnit laga kraft. Preliminär byggstart beräknas ske under Q2 2023. Titania har samarbetat med Utopia Arkitekter AB för att ta fram det vinnande bidraget. I förslaget för kvarteret har fokus legat på att addera social hållbarhet genom att med den fysiska utformningen öka trygghet och trivsel.

Området

Kvarterets bebyggelse är uppbruten i tre byggnader där två hus möter och ramar in Skolgatan och en ny lokalgata samt ett tredje hus som möter naturmarken och gångstråket mellan centrum och Sätunaparken. Projektet har hämtat inspiration och form från dels de ursprungliga byggnadernas form, dels av omgivande natur.

Karta

Märsta

Restider

I närheten