Säker Vatten

Branschreglerna Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av VVS- branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.

Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren. Alla som är auktoriserade av Säker Vatten utför installationsarbetet efter branschreglerna Säker Vatteninstallation, vilket försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Auktorisation 

För att få rätten att benämna företaget Auktoriserat VVS-företag, ska ett antal krav uppfyllas. Företagen ska bland annat ha avgett en skriftlig avsiktsförklaring där de förbinder sig att följa branschreglerna. 

På varje företag, även på varje filial om sådana finns, ska det finnas personal med dokumenterad kunskap om lagstiftning, byggregler och andra normer för installationer. VVS-montörer och arbetsledare ska ha genomgått utbildning i branschregler Säker Vatteninstallation och ha branschlegitimation.

OBS. Företag som söker medlemskap i Säker Vatten ska ha huvudsaklig verksamhet inom VVS.

Säker Vattens hemsida

Tillbaka till Dokumentation om Titania

Relaterad information

Frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält