Titania publicerar årsredovisning, hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport för 2020

Titania AB har idag publicerat årsredovisning, hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport för 2020.

Dokumenten finns tillgängliga på Titania.se.

Kontaktperson
Anders Söderlund, CFO
[email protected]
070-0461040

Om Titania
Titania är en av de snabbast växande aktörerna inom fastighetsbranschen. Vi har på några få år etablerat oss som en stadsbyggare med kapacitet att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt.
Det finns flera anledningar till detta, men den viktigaste är troligen vårt genomtänkta och unika arbetssätt, för kontroll och kontinuitet i hela värdekedjan – från de allra tidigaste skedena till förvaltningen av de färdiga bostäderna. Du kan läsa mer om vårt arbetssätt här.
Titania genomför i dagsläget projekt främst i Stockholms län. Titania ägs av privatpersoner som arbetar inom koncernen med koncernens VD, Einar Janson, som majoritetsägare.
Namnet Titania anspelar på grundämnet Titan som både är ett mycket starkt, men också lätt och användbart material.
Titania har funnits sedan år 2005, men verksamheten har bedrivits sedan år 2002, då som enskild firma under namnet Einar Janson Bygg.
Titania har idag ca 2000 bostadsbyggrätter i projektportföljen.