Titanias arbetssätt

Vi tror att vi skiljer oss lite från många andra fastighetsbolag – och vi tror att det är det som (åtminstone delvis) gör oss framgångsrika. Till skillnad från många andra anser vi t.ex. att det är väldigt viktigt att kontrollera hela värdekedjan, från de tidiga projektutvecklingsskedena via byggandet till förvaltningen av de färdiga bostäderna. Vi menar också att stora resurser och mycket tid behöver läggas på relativt detaljerad projektering redan i tidiga skeden av ett projekt för att undvika irreparabla fel senare i processen. Ett annat särskiljande drag är vår övertygelse att slutresultatet blir mycket bättre om ansvaret för ett projekt ligger hos samma personer från start till mål, istället för att delas mellan olika inblandade som saknar överblick över helheten.

Titanias verksamhet täcker ett stort spann av skilda projektsorter. Om du klickar på länkarna nedan kan du läsa mer om våra olika typer av projekt och hur vi arbetar och tänker.