Vitt badkar, vit vägghängd toalett och vit lång badrumsbänk.

Hur en badrumsrenovering med Titania går till

Nedan beskriver vi hur en badrumsrenovering går till rent praktiskt när vårt avtal är skrivet och våra hantverkare väl skall börja arbeta i Ditt hem.

Översikt över Titanias metod för effektiva badrumsrenoveringar

 • Etablering – Golven i den del av bostaden som kommer beträdas av hantverkarna under badrumsrenoveringen, täcks in med vattentät skyddspapp, för att skydda mot skador. Väggarna och dörröppningarna till övriga bostaden täcks in med skyddsplast för att försvåra dammspridning som uppstår när vi renoverar Ditt badrum. Om Du som kund vill täcka in möbler och andra tillhörigheter för att försvåra dammspridning, så får Du själv göra så med skyddsplast. Notera att plasten aldrig kan förhindra dammspridning, bara försvåra. Den boende kommer alltid vara tvungen att göra en finstädning av badrummet efter att renoveringen är avslutad och Titania utfört den grovstädning som ingår i avtalet. Efter intäckningen, bärs de verktyg och maskiner som skall användas under badrumsrenoveringen in i bostaden. 
 • Demontering – All befintlig lös och fast inredning i badrummet demonteras. Hit hör väggskåp, armaturer, toalettstol, element osv. Den inredning som Du som kund märkt upp med tejpbit där det står "SPARAS" på och därmed skall återmonteras efter badrumsrenoveringen, monteras ned varsamt och sparas. Som kund får man vara beredd på att denna fas innebär mycket oljud, damm och byggsopor. Titania försöker alltid att genomföra denna fas av badrumsrenoveringen så fort som möjligt, för att minimera dessa störningar för Dig som kund.
 • Vattenavstängning - Vattnet stängs av i fastigheten och vattenledningsrören i badrummet pluggas (dvs förses med någon form av lokal avstängningsventil, en så kallad "ballofix") där rören kommer in i badrummet. Detta gör man för att slippa stänga av vattnet i hela fastigheten varje gång man behöver stänga av vattnet i badrummet eller i lägenheten i samband med badrumsrenoveringen. Efter detta kan resterande rör inne i badrummet demonteras. De befintliga rören återanvänds aldrig av kvalitetsskäl, men däremot kan toalett, tvättställ, blandare och dylikt sparas och återmonteras om Du som kund så önskar.                                         
 • Rivning – Ytskikt på väggar och golv rivs. Ytskiktet kan utgöras av kakel, våtrumsmatta, klinker, tapet, färg eller dylikt. Hur omfattande rivningsfasen är beror på vad som skall göras i det aktuella badrummet och hur omfattande badrumsrenoveringen är. Skall avloppsrören i golvet läggas om räcker det inte med att riva ytskiktet på golvet utan hela golvkonstruktionen måste brytas upp.

 • Återuppbyggnad – I detta skede sker exempelvis uppbyggnad av nya väggar, konstruktion av nytt golv om detta har varit uppbrutet och dragning av nya vattenrör i väggar om kunden har vald att vattenrören skall vara dolda. I annat fall dras vattenrören utanpåliggande, efter det att kaklingen och fogningen på väggarna är gjord. 

 • Underarbete – Denna fas består av spackling av golv, väggar (och ibland tak) för att få en jämn och hållfast yta att arbeta på. Detta är en viktig del av badrumsrenoveringen, för att slutresultatet skall bli så bra som möjligt. 

 • Isolering – Fuktspärr appliceras på golv och väggar och i vinklar mellan golv och väggar och andra utsatta ställen sätts även fiberremsor för att ta upp rörelser i underlaget. Fuktspärren är nödvändig för att förhindra att fukt och vatten tar sig igenom kakelfogen och orsakar fukt- och vattenskador i väggar och golv i det nyrenoverade badrummet. 

 • Kakelsättning – Keramiska plattor sätts på väggar och golv. Plattorna på väggarna kallas för kakel och på golvet klinker. Plattorna kan fås i många olika storlekar och färger, allt från mosaik på några cm till plattor som är upp till en halv meter långa. Man skall som kund dock komma ihåg att på golvet är det svårt att sätta för stora klinker, eftersom ju större plattor man vill ha, desto svårare blir det för hantverkaren att få till fallet på badrumsgolvet, som krävs för att vattnet skall rinna ned mot avlopp och inte bli stående på golvet. Din kontaktperson på Titania kan närmare informera om vad maximal storlek på plattorna är. 

 • Fogning – Fogarna mellan kakel- och klinkerplattorna fylls med fogmassa, i den färg som kunden valt för att passa med färgen på plattorna. Om man som kund valt någon specialfog eller specialbeställt kakel eller klinker, är det viktigt att allt finns på plats när badrumsrenoveringen påbörjas, för att inte riskera förseningar eller andra problem till följd av sena leveranser av material. 

 • Komplettering – Denna fas av badrumsrenoveringen innefattar montering av nya kromade vattenrör, inkoppling av toalettstol, blandare osv. I detta läge gör man även de av kunden beställda elinstallationerna, t ex av badrumsskåp med belysning, spotlights i tak etc.

 • AvetableringBadrumsrenoveringen avslutas, byggsopor forslas bort och hantverkarna tar med sig sina verktyg och maskiner och överlämnar det nyrenoverade badrummet till beställaren. 

Har Du fler frågor om badrumsrenoveringar? Titania har svaren.  

Utskriftsvänliga version av "Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania"

Besök gärna hemsidan www.byggfactadocu.se för att få mer information om material och tillval till Din renovering. 

Relaterad information

Frågor och svar

 • Vad ingår i det fasta priset i avtalet avseende badrumsrenoveringen?

  Svar: Generellt så ingår allt material som har med den byggnadstekniska funktionen att göra, i det avtalade, fasta priset avseende badrumsrenoveringen, om ej annat angetts i avtalet. Även utköp och transport av detta material ingår i priset, om ej annat angetts i avtal.

  Sakvaror, ytskikt och inventarier ingår ej i det fasta priset, utan faktureras utöver avtalat pris. Ej heller ingår mängdberäkning, beställning, utköp eller transport av dessa varor i det fasta priset.

  Nedanstående lista är exempel på den typ av material vi står för i samband med badrumsrenoveringen:  

  Sopsäckar o dyl. för bortforsling av byggsopor

  Reglar och andra typer av konstruktionsmässiga stag

  Skruvar, vinkeljärn, plugg och annat som kan kopplas till konstruktioner (ej uppfästningsanordningar, typ konsoler, skruv och plugg etc till inventarier)

  Gipsskivor och andra typer av konstruktionsmässiga byggnadsskivor

  Fyllnadsmaterial till golv (t ex lecakulor).

  Kopparrör

  Avloppsrör

  Rörkopplingar

  Golvbrunnar

  Puts, spackel och alla andra typer av bruk som används i konstruktionerna

  Fuktspärr

  Fiberremsor

  Brunnsmanschett

  Fix

  Fog

  Silikon

  Elkablar

  Eldosor

  Jordfelsbrytare

  Kromade vattenledningsrör

  Rörkopplingar

   

  Nedanstående är exempel på den typ av material som ej ingår i priset som Titania lämnar för att renovera badrummet:

  Kakel

  Klinker

  Kakellister

  Tvättställ (med blandare och vattenlås)

  Blandare

  Väggbricka till blandare

  Duschstänger

  Duschhandtag

  Duschslangar

  Toalettstol

  Duschväggar

  Duschdörrar

  Badkar

  Tvättmaskiner med vattenlåssats

  Torktumlare

  Uppfästninganordningar till badrumsskåp, tvättställ etc. T ex bultar, skruvar, pluggar.

  Armaturer

  Spotlights

  Handdukshängare

  Badrumsskåp

  Eluttag

  Strömbrytare

  Transformatorer till spotlights och dyl.

  Inspektionsluckor

  Slukrist

  Glasbetong

  Monteringsskenor för glasbetong

  Färg

  Dimmers

  Dörrar

  Dörrkarmar

  Dörrtrycken

  Fläktar

  Beslag

  Golvsocklar

  Dörrfoder (lister)

  Fönster

  Fönsterkarmar

  Fönsterfoder

  Andra typer av dekorationslister

  Trösklar

  Lack till tröskel

 • Kommer jag få en skriftlig offert och ett skriftligt avtal för badrumsrenoveringen?

  Svar: Naturligtvis får Du som kund både en skriftlig offert, (naturligtvis utan kostnad) avseende badrumsrenoveringen och om Du accepterar offerten, ett skriftligt avtal som skall signeras av Dig som kund innan offererade arbeten kan påbörjas.

  Tillsammans med offerten, får Du också "Information till Dig som planerar att köpa renoveringsstjänster av Titania" som är en omfattande skriftlig information om vad som ingår i det fasta priset, hur badrumsrenoveringen kommer gå till osv.

  Det är en självklarthet för oss på Titania och en säkerhet för Dig som kund att alltid få överenskommelser och prisuppgifter på papper, för att undvika missförstånd och diskussioner längre fram när hantverkarna väl börjat renovera Ditt badrum. 

 • Vilken information får jag innan badrumsrenoveringen börjar?

  Svar: Tillsammans med den skriftliga offerten på badrumsrenoveringen, får Du ett skriftligt informationsmaterial som heter "Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania", som är bra för Dig som kund att läsa igenom, för där får man svar på många av de frågor som man kan tänkas ha inför en badrumsrenovering.

  På Titanias hemsida finns även mycket intressant och relevant information om badrumsrenoveringen, som komplement till informationsmaterialet. 

  Om Du fortfarande har obesvarade frågor efter att ha läst materialet, kontakta Din kontaktperson på Titania för att få svar på Dina återstående frågor.

 • Hur lång tid tar det att renovera ett badrum?

  Svar: Det beror helt på vad man vill göra i badrummet, om det skall flyttas väggar, dras om rör, läggas in golvvärme, sättas upp spotlights i tak, storleken på badrummet, vilket kakel och klinker som skall monteras osv. Generellt kan man dock säga att ett badrum tar cirka 3-4 veckor att renovera.

  För mer exakt tidsangivelse, prata med Din kontaktperson på Titania, när Du begär offert på badrumsrenoveringen. 

 • Vad är det som är speciellt bra med Titania som byggentreprenör?

  Svar: Som kund hos Titania har man många fördelar: 

  Våra tjänster och projekt

  Titania är en komplett byggentreprenör med verksamhet i Stockholms och Uppsala län och med specialisering på nyproduktion, stambyten, totalrenoveringar och ombyggnationer. Vi kan även erbjuda tjänster inom relining / rörinfodring, rörspolning, rörrensning samt rörfilmning, ventilation och energibesparing.  Vi äger även och förvaltar hela fastigheter med hyresgäster och lokalhyresgäster.

  Medarbetare och kompetens

  Vi har inom företaget en mängd olika kompetenser och vår personal har lång erfarenhet av byggbranschen, vilket gör att vi kan erbjuda ett väldigt brett utbud av tjänster, vilket i sin tur gör att vi kan åta oss i princip alla typer av projekt. Våra goda kontakter med samarbetspartners, vår finansiella styrka och höga kreditvärdighet, gör att det inte finns någon övre gräns för hur stora projekt vi kan åta oss.  

  Våra platschefer och arbetsledare är experter på att sköta kontakten med boende, hantera tillval och frånval och styra projekt med kvarboende, vilket inte alla byggentreprenörer har erfarenhet och kunskap för att göra på ett bra sätt.

  Våra anställda hantverkare har ofta kompetens inom flera arbetsområden och är som multihantverkare bra på att själva utföra flera olika arbetsmoment och samordna de olika kompetenser som krävs för att genomföra byggprojektet, vilket gör att riskerna för förseningar minskar betydligt samtidigt som kvaliteten blir högre på utfört arbete. 

  Garantier och kvalitet

  Titania använder alltid svenska kvalitetsprodukter och lämnar generösa och långtgående garantier på utförda arbeten. För att säkerställa kvaliteten så har vi ett omfattande system av interna kontroller av utfört arbete på individnivå. Vi uppmanar dessutom alltid våra kunder att anlita en oberoende besiktningsman för att utföra besiktning av utfört arbete.

  ISO 9001 och ISO 14001

  Titania är dessutom certifierat enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö, allt för att säkerställa att vi arbetar så effektivt som möjligt. Vårt ISO system utvärderas en gång per år av en oberoende besiktningsman, för att säkerställa att vi uppfyller kraven för ISO certifiering. 

  Priskalkylatorer

  Titania har tagit fram två priskalkylatorer för att Du som kund på ett enkelt sätt skall kunna få fram ett ungefärligt pris på vad Ditt projekt skulle kosta. Välj nedan den kalkylator som intresserar Dig och klicka på länken.

  Stambyteskalkylator  - Beräkna pris på Ert stambyte

  Reliningskalkylator - Beräkna pris på relining

 • Vad händer om någon av mina ägodelar försvinner under badrumsrenoveringen?

  Svar: Under tiden vi har tillgång till lägenheten i samband med badrumsrenoveringen som pågår tillämpar vi säkerhetsrutiner för att tillse att inga obehöriga kommer in i lägenheten. Om vi på grund av oaktsamhet skulle ha missat att t ex låsa en dörr och det kan bevisas att saker som tillhör Dig som boende har försvunnit just på grund av just detta så ersätter vi Dig givetvis för detta

 • Hur vet man att entreprenören betalar sina skatter och avgifter?

  Svar: Det enklaste sättet att ta reda på det, är att fylla i blankett SKV4820 och faxa eller posta till Skatteverket. Du får då tillbaka blanketten ifylld från Skatteverket med information om hur mycket entreprenören har betalt i skatter och avgifter de senaste tre månaderna och Du kan därifrån se om entreprenörens uppgifter om antal anställda verkar stämma.

  Om uppgifterna på SKV4820 verkar orimligt låga i jämförelse med entreprenörens uppgift om antalet anställda eller omsättningen, bör man som kund vara försiktig och söka mer information, innan man tecknar något avtal med entreprenören. 

  Att bara kontrollera om entreprenören har F-skattesedel räcker inte långt, eftersom F-skatten inte säger speciellt mycket om hur företaget faktiskt sköter sig med inbetalning av skatter och avgifter. En F-skatt är dessutom inte svår att få, ens för den som håller på med oegentligheter och innebär i praktiken inget större skydd för Dig som kund. 

  För att se senaste versionen av Titanias SKV4820, klicka här! 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält