Titanias detaljplan på Lidingö vinner laga kraft

Detaljplanen ”Högsätra Kärnan” på Lidingö, innefattande Titanias vårdfastighet Hälsans hus, har nu vunnit laga kraft.

Titania vann i februari 2021 en markanvisning för en fastighet ämnad för vårdverksamhet i Högsätra på Lidingö. Fastigheten, som har arbetsnamnet Hälsans hus, är en del av den lagakraftvunna detaljplanen. Syftet med planen är att ersätta den befintliga sjuttiotalsbebyggelsens storskaliga och monumentala byggnader med småskalighet, grönska och framför allt högkvalitativ arkitektur i klassisk stil. Planerna för det nya området och Hälsans hus har uppmärksammats mycket då det är första gången på över ett sekel som en byggnad innehållande regionfinansierad vård byggs i klassisk stil. Förutom Titanias samhällsfastighet möjliggör planen för byggnation av ca 160 nya bostäder.
Mats Janson, projektchef på Titania:
– Vi är väldigt glada över att detaljplanen för Hälsans hus och det omkringliggande området nu har vunnit laga kraft. Det finns ett mycket stort intresse från potentiella hyresgäster att etablera sig i Hälsans hus och generellt har reaktionerna på planerna för det nya Högsätra varit oerhört positiva. Med ett kraftigt ökande vårdbehov, tecken på en allmän ljusning i fastighetsbranschen framledes och möjligheten att bygga en unik samhällsfastighet i ett attraktivt område framstår förutsättningarna för ett lyckat projekt med god lönsamhet som mycket gynnsamma. Vi ser mycket fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med Lidingö stad och övriga aktörer.