Status quo för bostadsbyggandet

Status quo för bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet planar ut på dagens nivå och bygginvesteringarna stiger i avtagande takt. Nästa år breddas uppgången inom byggindustrin, dock växer samtliga delsektorer i en långsammare takt än i år. Det framgår av en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Bostadsbyggandet, som vände upp under fjolåret, planar ut efter årsskiftet. Den ekonomiska tillväxten i världen har varit svag både under 2013 och 2014, men utvecklingen går trots allt åt rätt håll. I Sverige är det fortfarande hushållens konsumtion som väntas driva tillväxten under 2015. Den allmänna konjunkturutvecklingen bidrar till att de privata lokal- och anläggningsinvesteringarna visar positiva tillväxttal även 2015.

– Nybyggandet av flerbostadshus blir inte längre det som driver investeringarna. Amorteringskrav, ökade skatter och ett osäkert parlamentariskt läge är inga gynnsamma faktorer för det marknadsstyrda bostadsbyggandet. Även regeringens hantering av viktiga infrastrukturprojekt lämnar mycket övrigt att önska. Trots allt detta ser utfallet för byggsektorn som helhet ut att bli hyggligt nästa år, säger Johan Deremar , nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Bygginvesteringarnas utveckling

Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring

Bygginvesteringarnas utveckling

Från en sammanställning av bygginvesteringarna i de nordiska länderna framgår att utvecklingen är relativt splittrad länderna emellan. Sett till hela perioden, 2013-2015, får Island och Sverige den bästa utvecklingen (+40 % resp. +15 %). Norge får en hygglig uppgång med 7 procent medan Finland har det besvärligare eftersom investeringsvolymen minskar med 2 procent.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3100 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Deras vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.

Läs hela konjukturprognosen

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält