Titania publicerar årsredovisning för 2023

Titania publicerar idag årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen finns på svenska och är tillgänglig på https://www.titania.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/

– Med 2023 till ända kan vi konstatera att prognoserna om drastiskt minskat antal byggstarter för bostäder infriades med råge. Under förra året sattes spaden i backen för färre bostadsprojekt i Sverige än på ett decennium och den utbredda pessimismen för utsikterna för bostadsbyggande är djup. Titania avslutade, trots detta, fjolåret med att byggstarta två projekt med totalt 280 lägenheter och ser positivt på framtiden, säger Einar Janson, VD på Titania.