Byggläget i Stockholm

Byggläget i Stockholm

Den totala byggvolymen för startade projekt i Stockholms län ökade mellan juli 2014 och juni 2015 med 72 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet av bostadsbyggandet bidrar mest till ökningen med sina 96 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 73 procent. Anläggningsmarknaden ökade också, men med 30 procent.

– Huvudstadsregionen fungerar som tillväxtmotor för hela landet och har därmed en särskild dragningskraft. Att det sätts igång en stor volym projekt är positivt för att tillgodose bostadsbehovet för alla som vill bo, studera och arbeta här, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening.

Stockholmsmarknaden har det senaste året haft en god utveckling på byggsidan och även landet i sin helhet visar på en stark ökning med 85 procent för igångsättandet av bostäder. Anläggningssidan ökar dock mer sett till hela riket än i Stockholm med en ökning på 46 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

– En stark befolkningstillväxt och bostadsbyggande kräver satsningar även på kommunikationer och annan infrastruktur. Planeringen av nya tunnelbanan är i full gång, men det kommer att behövas mer än så för att transportera stockholmarna till skolor, arbeten och fritidsaktiviteter, säger Elisabeth Martin.

– Om stockholmarna sitter stilla i tåg- och bilköer blir det svårt för tillväxtmotorn att dra och då riskerar hela Sverige att stanna. Politiker ska självklart bestämma vilka infrastrukturprojekt vi har råd med, men en lika viktig fråga är: Har vi verkligen råd med undermåliga kommunikationer, har vi råd att inte satsa på Stockholms infrastruktur? poängterar Elisabeth Martin.

Siffrorna kommer från Byggtermometern som är framtagen av Sveriges Byggindustrier. Byggtermometern visar värdet av igångsatta byggprojekt månad för månad. Hela värdet av ett projekt ger genomslag i statistiken den månad det startar. Läs mer på http://www.byggtermometern.se/.

Källa: stockholmsbf.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält