Titania publicerar årsredovisning för 2021

Titania har idag publicerat årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen finns på svenska och är tillgänglig på https://www.titania.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/

För mer information, kontakta:

Einar Janson, VD,
e-mail: [email protected]
Tel 08-6684444
Anders Söderlund, CFO och Head of IR,
email: [email protected]
Tel: 070-046 10 40