Titania presenterar mål för förvaltningsresultat och hållbarhetsmål

Styrelsen för Titania Holding AB (publ) (”Titania" eller ”Bolaget”) har beslutat om mål för förvaltningsresultat och hållbarhetsmål.

Mål förvaltningsresultat:

  • Bolagets förvaltningsresultat för 2027 ska uppgå till 200 miljoner SEK.

 
Hållbarhetsmål:

  • Miljömässigt hållbara material: Långsiktigt ska majoriteten av bolagets bostäder produceras med trästommar. Detta mål har tidigare presenterats i Bolagets årsredovisning för 2020.
  • Miljöcertifiering: Långsiktigt ska Titania-producerade fastigheter som behålls under egen förvaltning erhålla Svanenmärkning eller motsvarande miljöcertifiering.