Titania offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm

Titania Holding AB (publ) (“Bolaget” eller “Titania”) emitterade den 21 december 2023 seniora säkerställda hållbara obligationer om 525 mkr och med en löptid om tre år (”Obligationerna”).
 
Enligt obligationsvillkoren har Titania åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.titania.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel kommer att lämnas in och första dag för handel i Obligationerna beräknas bli omkring den 8 februari 2024.