Titania går in i JV med K-Fastigheter

Titania Holding AB (”Titania”) har tecknat avsiktsförklaring om att ingå samarbetsavtal med K-Fastigheter avseende utveckling av ett projekt innehållande byggrätter för hyreslägenheter i Vallentuna centrum.

Projektets byggrätter ligger inom fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:48, som Titania, via dotterbolaget Titania Vallenfast AB, äger, samt del av Vallentuna-Mörby 1:310 som ägs av det kommunala bolaget Össebyhus med vilket Titania har ett avtal om förvärv av byggrätter vid en lagakraftvunnen detaljplan samt lagakraftvunnen fastighetsbildning.
Projektet omfattar byggrätter för 74 st lägenheter samt ett underjordiskt garage. Detaljplanen för projektet, som har drivits av Titania, har vunnit laga kraft och fastighetsbildning pågår.
Samarbetsavtalet mellan Titania och K-Fastigheter innebär att K-Fastigheter förvärvar 50 % av Titania Vallenfast AB och att bolagen genomför uppförandet av byggnaden samt den efterföljande långsiktiga förvaltningen i samverkan. Samarbetsavtalet förväntas ingås under Q3 2023. Preliminär byggstart sker kring årsskiftet 2023/2024.

Wojciech Wondell, COO på Titania:
– Vi är glada över att ha hittat ett passande projekt för att inleda det som vi hoppas kommer bli starten på ett långsiktigt samarbete med K-Fastigheter. Det finns en samsyn i våra organisationer kring dels hyressättning och förvaltning men framför allt till hur man effektivt driver bostadsbyggnation och får ihop lönsamhet genom att kontrollera värdekedjan. Med det skräddarsydda produktionskoncept vi har utvecklat för Vallentuna-projektet tillsammans med K-Prefab, K-Fastigheters bolag för produktion av betongstommar, får vi en beräknad direktavkastning på 6,3 %. Med de siffrorna känner vi oss trygga med att driva på för snabb byggstart även i dessa kärvare tider.

Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter:
-Jag är glad över att vi tillsammans med Titania får möjlighet att växa i Stockholmsområdet. Från K-Fastigheters sida ser vi fram emot att långsiktigt samarbeta med Titania och bidra till att marknaden får fler attraktiva hyresrätter.