TITANIA EMITTERAR FRAMGÅNGSRIKT SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER OM 400 MILJONER KRONOR

Titania Holding AB (publ) (”Titania”) har framgångsrikt emitterat säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor, inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor och med en löptid om tre år. Obligationerna löper med en ränta om 3m Stibor plus 800 bps. Titania har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden ska användas för allmänna bolagsändamål, inklusive refinansiering av befintlig skuld samt fastighetsprojektutveckling.

Arctic Securities och Danske Bank har gemensamt agerat finansiella rådgivare och advokatbyrån Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

Einar Janson, VD och majoritetsägare i Titania:

”Obligationen möjliggör för oss att både behålla vårt befintliga bestånd med hyresrätter i Alby och samtidigt kunna utveckla och bygga nya liknande projekt. Vi är glada över att ha fått förtroende från investerare på kapitalmarknaden och ser fram emot att förvalta det förtroendet väl.”

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).