Gunilla Öhman ny ledamot i Titanias styrelse

Titania är ett snabbväxande bostadsutvecklingsbolag specialiserat på stora stadsutvecklingsprojekt. Gunilla Öhman har nu valts in som ny styrelseledamot. Gunilla kommer att ges teckningsoptioner inom ramen för ett aktieoptionsprogram och kommer därigenom att ha ägarintresse i Titania.

Einar Janson, vd och majoritetsägare i Titania:
– Det känns roligt att välkomna Gunilla till bolaget. Med hennes kunnande och erfarenhet av bl a investor relations-frågor i noterad miljö får vi in en viktig pusselbit i uppbyggnaden av styrelsen inför företagets förestående börsintroduktion. 
 
Gunilla Öhman:
-Jag är imponerad av Titanias affärsmodell och deras sätt att jobba. Det är en kombination av smartness och ödmjukhet. Tingstorget i Alby som exempel visar verkligen hur fint man kan modernisera miljonprogrammet. Det är både snyggt, hållbart och en riktigt attraktiv boendemiljö. Titania har ett sätt att jobba som också gör byggnationen effektiv och därmed prisvärd. Jag ser fram emot att stötta Titanias väg till börsen.

Övriga styrelseledamöter i Titania är Knut Pousette, ordförande, Einar Janson, huvudägare och grundare, Mats Janson och Nikan Ghahremani.

För mer information, kontakta:
Einar Janson, VD Titania
[email protected] tel 08-6684444

Om Gunilla Öhman (fd Wikman)

Gunilla är civilekonom och har en lång karriär inom finans och kommunikation. Bland annat som kommunikationschef på SEB och Riksbanken. Numera är hon konsult och ägare av konsultfirman Carrara Communication. Hon jobbar som IR-konsult bl a åt NCAB och Nimbus och som styrelsemedlem i Atvexa och Fasadgruppen.

Om Titania

Titania är en av de snabbast växande aktörerna inom fastighetsbranschen som på några få år etablerat sig som en stadsbyggare med kapacitet att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt. Det finns flera anledningar till detta, men den viktigaste är troligen det genomtänkta och unika arbetssättet, för kontroll och kontinuitet i hela värdekedjan – från de allra tidigaste skedena till förvaltningen av de färdiga bostäderna.

Titania genomför i dagsläget projekt främst i Stockholms län. Titania ägs av privatpersoner som arbetar inom koncernen med koncernens VD, Einar Janson, som majoritetsägare. Namnet Titania anspelar på grundämnet Titan som både är ett mycket starkt, men också lätt och användbart material. Titania har funnits sedan år 2005, men verksamheten har bedrivits sedan år 2002, då som enskild firma under namnet Einar Janson Bygg. Titania har idag ca 2000 bostadsbyggrätter i projektportföljen.