Stambyte Jordbro, Haninge Bostäder

I detta projekt renoverade vi badrum och bytte stammar i 160 st lägenheter med hyresgästerna boende i lägenheterna medan renoveringen pågick.

Projektet innefattade helt nya kall, varm- och spillvattenstammar i kök och badrum. Badrummen helkaklades och allt porslin, alla blandare och all inredning byttes ut mot ny fräsch sådan.
Beställaren var det kommunalt ägda bolaget Haninge Bostäder AB och projektet upphandlades från Titania i konkurrens från andra företag i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling. Speciellt för detta objekt var del att badrummen innehöll asbest som sanerades av vår egen behöriga personal samt vår beställares höga krav på korta omloppstider, hänsynstagande mot boende och noggrann dammintäckning. Vi höll generellt omloppstider i lägenheter på 4 veckor från start till färdiga badrum redo att användas. Projektet löpte väl vilket höll nere vår beställares kostnader för bl a hyresnedsättningar till boende.

HaningeBostäders hemsida. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

2008-01-20

Projektslut:

2009-11-15

Storlek:

160 st hyreslägenheter

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledaren i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till föreningens styrelse eller fastighetsägarens representant enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält