Stambyte för Brf Skånegård

Brf Skånegårds fina hörnfastighet från förra sekelskiftet ligger mitt i SoFo på Södermalm. Fastigheten har byggts om flera gånger utan att dokumentation av ombyggnaderna skett vilken var en utmaning för oss både då vi skulle räkna fram ett fast pris till anbudet men också vid själva utförandet.

Projektet innefattade stambyte i hela fastigheten (kök, badrum, WC-utrymmen) med tillhörande renoveringar av badrum och WC. I den grundstandard som Brf Skånegård betalade för ingick helkakling av badrum, ommålning av tak och dörr i badrum, omdragning av el i badrum, omdragning av alla rör i badrum samt installation av ny duschblandare, ny toalett, nytt tvättställ med blandare. Detta är den mest vanliga standard som bostadsrättsföreningar väljer då de stambyter. Utöver detta kunde varje enskild bostadsrättsinnehavare beställa extrarbeten och installation som tillval.

I fastighetens bottenplan fanns kommersiella hyresgäster. Givetvis var det viktigt för Brf Skånegård att hålla en god relation till sina hyresgäster och vi tillmötesgick föreningen i önskemål för att tillse att lokalhyresgästernas verksamhet inte stördes. I en av lokalerna fanns t ex antikviteteter som var mycket känsliga för damm. Detta löste vi med extra dammintäckning samt speciella luftrenare då renovering pågick i dessa utrymmen.

Utöver stambytet ingick även utbyte av elsystem i fastigheten, åtgärder på ventilationen samt utbyte av fjärrvärmeundercentral. Titania utförde alla dessa arbeten i egenskap av totalentreprenör.

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

2009-06-15

Projektslut:

2010-04-15

Storlek:

32 st bostadsrättslägenheter, 3 st kommersiella lokaler

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledaren i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till föreningens styrelse enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält