Nya bostäder i ny vindsvåning på Vanadisvägen

På Vanadisvägen 22 i Stockholm bygger Titania 4 nya bostäder i en ny vindsvåning. Samtidigt totalrenoverar man källaren. Dessutom både höjs och sänkt hissar och trapphus en våning, upp till den nya vindsvåningen och ner till den totalrenoverade källaren.

Projektet på Vanadisvägen är omfattande. Förutom att vi bygger om råvindar till 4 exklusiva bostäder á 67-70 kvadratmeter så lägger vi om hela taket. Det kommer att byggas 4 terrasser samt 12 kupor under processen.

I källaren genomför vi en totalrenovering och byter ut rören och stammarna i avlopps-, värme-, vatten-system till nya dito koppar. Dessutom river vi de gamla källar-förråden och installerar nya TROAX-förråd. I totalrenoveringen ingår även att bila upp plattan och höja den samt förstärka den mot sättningar.

För att öka tillgängligheten och komforten i fastigheten både höjer och sänker vi dessutom både hissar och trapphus så att den nya bostäderna i vindsvåningen samt den nya fräscha källaren ska kunna nås lätt.

Arbetet inleddes under sommaren 2016 och förväntas vara klart under sommaren 2017. I skrivandes stund så är totalrenoveringen av källaren färdig.

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projekt för våra kunder, Totalrenoveringar, Råvind till vindslägenheter

Projektstart:

Juli 2016

Projektslut:

Juni 2017

Storlek:

4 nya bostäder och totalrenovering

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende eller hyresgäst i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. Platschef för detta projekt är Hamid Ghahremani. 

För övriga frågor får Du vända Dig till fastighetsägaren enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

 • Vilka fördelar finns det med att sälja vår råvind och samtidigt utföra stambyte i fastigheten?

  Svar: Det finns flera fördelar för föreningen eller fastighetsägaren med att låta Titania köpa fastighetens outnyttjade ytor eller råvind och samtidigt genomföra ett stambyte eller ett större renoveringsprojekt i fastigheten.

  Några av fördelar är följande: 

  1. Fastighetsägaren kan finansiera stambytet och andra upprustningsåtgärder genom försäljningen av råvinden eller lokalytorna.
  2. Om det är en bostadsrättsförening, så finns möjligheter att gå från oäkta till äkta förening med de skattefördelar och andra fördelar detta medför.
  3. Genom att utföra stambytet eller renoveringarna och ombyggnationen av råvinden samtidigt, kan man undvika stök i huset under längre tid. 
  4. Få in hiss i fastigheten, om det saknas sedan tidigare, eftersom det måste finnas hiss upp till vindslägenheterna.
  5. Vindsombyggnaden eller lokalombyggnaden blir smärtfri eftersom alla schakt är blottade, i samband med stambytet / renoveringarna i fastigheten.

  Har Du ett objekt som Du tror skulle vara intressant för Titania att förvärva? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

 • Varför skall jag som fastighetsägare sälja outnyttjade ytor till Titania?

  Svar: Som fastighetsägare finns det ibland outnyttjade eller dåligt utnyttjade ytor i fastigheten som kan vara värda mycket pengar, om de hanteras på rätt sätt. Framförallt har fastighetsägare i Stockholms innerstad möjligheter att sälja råvindar och t ex f.d. lokalytor för ombyggnation till bostäder.

  För Titania intressanta fastigheter kan innehålla både hyreslägenheter och kommersiella lokaler. Vi är intresserade av objekt inom Storstockholmsområdet, både innerstads- och förortsfastigheter och inleder gärna en diskussion om förutsättningarna för en sådan affär med Dig som fastighetsägare eller mäklare.

  Med Titania som köpare av Dina ytor får Du ett problemfritt förhållande med en seriös entreprenör som utvecklar ytorna i Din fastighet på bästa sätt. Kom ihåg att renoveringarna sker på husets gemensamma installationssytem för el, VVS osv och att hela huset omfattas av fastighetsägarens åtagande, det är därför viktigt att ha en seriös och kunnig entreprenör som utför ombyggnationerna och renoveringarna. Med Titania får Du en seriös part med solida finanser, som även kan klara en situation där marknaden går åt fel håll under byggtiden.

  Har Du ett objekt som Du tror skulle vara intressant för Titania att förvärva? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

 • Vilka projekt i egen regi genomför Titania för tillfället?

  Svar: Under fliken "Projekt" så finns det i högerkolumnen en sektion för just Titanias "Projekt i egen regi." Klicka i rutorna för de typer av projekt Du tycker är intressanta så kommer både avslutade och pågående projekt i egen regi automatiskt komma upp, så att Du kan läsa mer om dessa.

  För att bara se de Pågående projekten, klicka i rutan för detta. 

 • Vilka möjligheter har Titania att finansiera köp av ytor, mark och fastigheter?

  Svar: Titania har väl etablerade och mycket goda kontakter med marknadsledande banker och långivare och tack vare vår goda ekonomi och höga kreditvärdighet, har vi möjlighet att få fördelaktiga lån med bra villkor från väletablerade och stabila långivare. Detta gör att vi har goda möjligheter att finansiera förvärv av mark för nyproduktion av fastigheter, ytor för ombyggnation till bostäder samt fastigheter för långsiktig förvaltning

  Titanias kreditvärdighet är näst högsta möjliga, AA och är fastställt av kreditupplysningsföretaget Soliditet, som är en av de absolut största och äldsta aktörerna på den svenska kreditupplysningsmarknaden. Du kan se Titanias kreditupplysning och senaste årsredovisningar under rubriken Dokumentation, intyg & auktorisation.

  Har Du ett objekt som Du tror skulle vara intressant för Titania att förvärva? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

 • Vem ska man kontakta på Titania för att diskutera försäljning av ytor och fastigheter till Titania?

  Svar: Titania är alltid intresserat av olika byggrelaterade ideér, projekt och samarbeten. Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. 

  Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av ytorna / fastigheten / tomtmarken Ni vill sälja eller utveckla, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania. 

 • Hur stora ytor är Titania intresserade av att förvärva?

  Svar: Titania köper gärna upp outnyttjade lokaler samt råvindar och bygger om dessa till bostäder. Titania har möjlighet och intresse att förvärva allt från råvindar och lokaler på några hundra kvadratmeter till hela fastigheter på flera tusen kvadratmeter. Vi köper allra helst upp fastigheter och objekt med stort renoveringsbehov. Allt beror på vilka förutsättningar och möjligheter som finns i varje enskilt fall, vilket kräver noggrann analys för att kunna utvärdera.    

  Har Du ett objekt som Du tror skulle vara intressant för Titania att förvärva? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält