Stambyte Brf Stinsen 107-111

I bostadsrättsföreningen Stinsen 107-111:s fastighet vid Tumba Torg genomför Titania stambyte i 47 lägenheter och ett kontorshotell under första halvåret 2013.

Bostadsrättsföreningen Stinsen 107-111 köpte den aktuella fastigheten så sent som i slutet av 2012, genom att den tidigare fastighetsägaren Citycon sålde fastigheten till föreningen. Fastigheten är en tredimensionell fastighet där bostäderna har skiljts från den underliggande detaljhandelsfastigheten, som ej ingick i köpet. När föreningen tog över ägandet så beslutades om att genomföra ett stambyte och en upphandling gjordes, där Titania utsågs till den mest lämpliga entreprenören att genomföra stambytet. 

Entreprenaden avser utbyte av alla vatten- och avloppsinstallationer inklusive kall- och varmvattenrör samt spillvatten samt byte av alla stammar. Dessutom skall installation av ny VVC, varmvattencirkulation, göras i fastigheten. Fastigheten som byggdes år 1963 består av totalt cirka 3450 kvadratmeter lägenhetsyta samt nästa 240 kvadratmeter lokalyta. Samtliga 47 lägenheter samt det kontorshotell som har sin verksamhet i fastigheten omfattas av stambytet som även innefattar renovering av alla våtutrymmen. I entrepenaden ingår även en option på elarbeten. 

För tätskikt på väggar och golv i våtrum skall gälla 10 års garanti för
material, arbete och följdskador.

Kunden har ställt som krav för entreprenaden att för tätskikt på väggar och golv i våtrum skall gälla 10 års garanti för material, arbete och följdskador, vilket naturligtvis gäller. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

Januari 2013

Projektslut:

Augusti 2013

Storlek:

47 lägenheter + 1 kontorshotell

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende eller hyresgäst i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till fastighetsägaren enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält