Stambyte Brf Höstfibblan 8

Titania har fått i uppdrag att under år 2013 stambyta totalt 193 lägenheter i Brf Höstfibblan 8:s fastigheter i Täby. Förutom själva stambytet skall Titania även genomföra elstigarbyten, för att uppdatera och uppgradera elsystemen i fastigheterna.

Bostadsrättsföreningens fastigheter som byggdes 1956, består totalt av 193 lägenheter som upptar totalt 19 064 kvadratmeter samt totalt 11 lokaler med en yta på totalt 4 566 kvadratmeter. 

Entreprenaden som tilldelats Titania avser utbyte av vatten- och avloppsinstallationer (kallvatten, varmvatten och spillvattenrör) samt installation av ny varmvattencirkulation, så kallad VVC i fastigheterna. Stambyte skall göras i samtliga 193 kök och i 45 stycken WC utrymmen, dock skall inga badrum stambytas, då dessa redan stambytts tidigare. De wc-utrymmen som stambyts, skall även renoveras för att återställas i sin helhet efter stambytet. Tvättstugorna i fastigheterna skall även stambytas av Titania. 

Det finns även option att installera ny köksinredning och utföra elarbeten samt arbeten i hyresgästlokaler.

Titania skall utföra arbetena för Brf Höstfibblan 8 i form av totalentreprenad, dvs Titania ansvarar för allt från framtagning av ritningar och övriga projekteringshandlingar ända fram till dess att entreprenaden blivit slutgodkänd. 

Besök gärna föreningens hemsida för att läsa mer.

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

Januari 2013

Projektslut:

December 2013

Storlek:

193 lägenheter samt 11 lokaler

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende eller hyresgäst i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till fastighetsägaren enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält