Stambyte Brf Folkungaträdet 5

I detta projekt för bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 5 skall ett traditionellt stambyte med påföljande badrumsrenoveringar genomföras i föreningens fastighet på Lidnersplan 8 i Kristineberg på Kungsholmen.

Under entreprenaden, som är en totalentreprenad och som skall pågå under mars till augusti 2013, skall Titania byta ut samtliga vatten- och avloppsledningar samt alla stammar i totalt 30 lägenheter, som totalt har 33 stycken badrum varav 3-4 badrum skall bevaras om möjligt och 18 kök samt gemensamma utrymmen. Samtliga stambytta badrum och wc utrymmen skall sedan renoveras och i köken skall så lite som möjligt demonteras för att komma åt att byta de befintliga stammarna. Badrum och kök skall förses med VVC, dvs varmvattencirkulation och ny VVC-pump skall monteras i källaren. Nödvändiga stammar och rörledningar skall bytas ut i lägenheter, lokaler, entreplan, källare, tvättstuga och gemensamma utrymmen i fastigheten.

Under stambytet kommer de boende även få möjlighet att göra tillval till sina lägenheter enligt följande:

- Innertak med spottar dimmer

- Elburen golvvärme

- Badkar istället för dusch

- Förberedelse för tvättmaskin 

- Övriga tillval görs upp med lägenhetsinnehavaren.

Beställaren har ställt tydliga krav när det gäller provisorier under stambytet, vilket Titania naturligtvis kommer tillhandahålla de boende enligt följande:

"Entreprenören skall tillhandahålla tillfälliga rottoaletter till respektive hyresgäst i samband med att toaletten i lägenheten inte är i bruk. Entreprenören skall ansvara för tömning samt tillhandahålla pellets. Duschmöjligheter skall anordnas inom fastigheten eller duschvagn."

Se dokument med referens från styrelsen i Brf Folkungaträdet 5 efter avslutat stambyte! 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

Mars 2013

Projektslut:

Augusti 2013

Storlek:

Stambyte och badrumsrenovering 30 lägenheter

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende eller hyresgäst i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till fastighetsägaren enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält