Ombyggnation Kv Kastanjen för Micasa

På Majstångsvägen 5-7 i Hägersten har Titania på offentlig upphandling fått en utförandeentreprenad som omfattar ombyggnation av den befintliga lokalen till vård- och omsorgsboende för Stockholms Stads fastighetsbolag Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Ombyggnationen av fastigheten Kastanjen 7, som är byggd på 1980-talet och ligger i Midsommarkransen omfattar hus 1, plan 2 och 3 samt hus 2, plan 3, till vård- och omsorgsboende med totalt 33 st lägenheter. Inom dessa lokaler var det tidigare ett servicehus och arbetena som påbörjas i maj 2012 skall avslutas i januari 2013. 

Bland annat skall följande genomföras under entreprenaden: 

- Nya våtrum skall byggas.

- Delar av huvudentrén skall rivas och byggas upp på nytt. 

- Plastmattor och golvlister i korridorerna, WC och vissa andra utrymmen skall rivas upp och bytas ut mot nya. 

- Nya sopnedkast skall installeras. 

- Yttertaket skall målas och isoleras. 

- Innegården skall stensättas. 

- Omfattande målningsarbeten både invändigt och utvändigt på fastigheten. 

- Befintliga fönster skall målas om och kompletteras så de uppfyller full funktion. 

- Projektet innebär även omfattande rivning och nydragning av elsystemet. 

Precis som Titania, så arbetar Micasa utifrån strikta miljöriktlinjer, vilket bland annat innebär att rivet material skall källsorteras och återvinnas för att uppfylla kraven i gällande lagstiftning. 

Se Micasas hemsida för mer information. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Specialprojekt

Projektstart:

Maj 2012

Projektslut:

Januari 2013

Storlek:

Ombyggnation av servicehus till vård-och omsorgsboende

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende eller lokalhyresgäst i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För alla frågor som rör ekonomi, tillval och hyresfrågor så får Du vända Dig till Micasas representant enligt den information som Du har fått. 

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält