Stambyte Brf Paradisfågeln, Sverkersgatan

I Brf Paradisfågelns fastighet i Aspudden genomför Titania ett traditionellt stambyte i föreningens samtliga lägenheter, lokaler och i källarplanet.

Fastigheten som skall stambytas

Fastigheten är ett punkthus från mitten av 50-talet och består av ett källarplan, entreplan, sex plan med lägenheter samt vind. Totalt innehåller fastigheten 25 lägenheter, två verksamhetslokaler samt förråd och sedvanliga serviceutrymmen.

Stambytet skall utföras med de boende kvar i lägenheterna varför provisorier krävs så att de boende på ett godtagbart sätt kan utföra toalettbesök, duscha, laga mat och i övrigt vistas i lägenheter, kommunikations- och serviceutrymmen. Ett företag som haft sin verksamhet i fastighetens källare, har fått tillfälliga lokaler i byggbod, utanför fastigheten, under tiden som stambytet pågår. 

Entreprenadens omfattning

I korthet består entreprenaden av:

• Projektering och planering av entreprenaden till fullt färdigställd, avprovad och driftsatt anläggning.

• Tappvattensystem byts i sin helhet från vattenmätare i källare till tappställen, dock är det mesta i undercentralen relativt nytt och behålls, men anpassas vid behov. Nytt VVC-system ansluts med stamvis mätning och injustering.

• Spillvattenledningar under bottenplatta skall bytas ut till anslutningspunkt för kommunala nätet eller fram till ”frisk” markledning utanför husliv. Ledningar ovan platta upp till tak byts i sin helhet. Takgenomföringar behålls.

• Värmesystemet behålls till största delen dock skall det ev. kompletteras med nya stamventiler och radiatorventiler samt termostatkroppar. 

• Befintligt ventilationssystem behålls dock skall det rengöras och injusteras samt kompletteras med en springventil i varje lägenhets vardagsrum.

• Samtliga system injusteras och avprovas samt dokumenteras.

• Håltagning, efterlagning samt återställning av ytskickt ingår i entreprenaden.

• Drift- och underhållsinstruktioner samt dokumentation över färdigt VS-sytem upprättas till besiktning.

• En ny tvättstuga skall byggas. 

• Kortläsare skall installeras på dörrarna i samtliga portar. 

• Befintlig piskbalkong byggs om till sol- och grillplats på sjätte våningen. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

Mars 2012

Projektslut:

Juli 2012

Storlek:

25 lägenheter, 2 lokaler + källare.

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledaren i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till föreningens styrelse enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält