Stambyte Brf Skogsmarken 14 & 15

På Bergsmarksvägen 10-12 på Stora Essingen utför Titania ett traditionellt stambyte i en fastighet med 24 lägenheter.

Entreprenadens omfattning

Fastigheten är från 1938 och i totalentreprenaden ingår följande: 

- Utbyte av VA (Vatten och avlopp)

- Installationer KV, VV, S. (Kallvatten, varmvatten och sanitet) 

- Installation av VVC (Varmvattencirkulation)

- Renovering av våtutrymmen.

- Utbyte av alla elinstallationer i fastigheten och huvudledningar (elstigare) till samtliga lägenheter.

- Utbyte av elcentraler.

Förutom själva stambytet och badrumsrenoveringarna i lägenheterna, skall det även i fastighetens lokaler, på vinden och i pannrummet göras omfattande renoveringar, både i våtutrymmen och övriga utrymmen. Även ventilationsarbeten skall utföras, för att förbättra luftflödena i hela fastigheten. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

Januari 2012

Projektslut:

Juli 2012

Storlek:

Stambyte 24 lägenheter

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till föreningens styrelse enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält