Rengöring - ett bra sätt att förbättra effektiviteten i ventilationen.

Tips för förbättrad ventilation

Som boende finns det enkla underhållsåtgärder Du själv kan vidta för att förbättra ventilationen i Din bostad. Om det är så att det befintliga ventilationssystemet är i så dåligt skick att det inte räcker med dessa enkla åtgärder, kontakta fastighetsägaren eller styrelsen i bostadsrättsföreningen för en diskussion om vad som kan göras för ett förbättra ventilationen i Din lägenhet och i fastigheten i stort.

- Stäng inte igen de från- och tilluftsventiler som finns i Din lägenhet. De måste vara öppna för att gammal luft skall kunna vädras ut och ny och frisk luft tas in. 

- Om man vill öppna och vädra, låt inte fönstret stå öppet hela dagen, då mycket värme försvinner ut, vilket leder till högre kostnader för uppvärmning. Vädra ur och stäng sedan fönstret. 

- Filter och till- och frånluftsdon och galler måste rengöras med jämna mellanrum, för att hindra att de blir igentäppta av smuts. Ta detta som en rutin när Du städar lägenheten. 

- Filtret i köksfläkten måste rengöras oftare än många tror. Filtret sätts snabbt igen av fett och smuts och bör rengöras en gång i månaden, för att inte minska effekten av fläkten. 

- Misstänker Du att frånluftsventilerna suger ut alldeles för lite luft? Sätt upp ett hushållspapper framför ventilen. Om pappret sugs fast, är det okej, men om pappret lossnar, så bör ventilationen ses över. Ta kontakt med fastighetsägaren eller fastighetsskötaren. 

- Gör inga nyinstallationer av köks- eller badrumsfläktar eller andra åtgärder som kan försämra ventilationens effektivitet, utan att ha tillfrågat någon med kunskap inom området. Ofta kan justeringar kring inställningarna av ventilationen leda till oväntade och oönskade effekter, både på kort och lång sikt. Kom också ihåg att det är förbjudet att koppla en mekanisk köksfläkt till ventilationssystemet, då detta kan få till följd att Dina grannar får in Ditt matos i lägenheten. Köp hellre då en kolfilterfläkt.  

- Genom att höja värmen under fuktiga och kalla årstiderna så minskar risken för fuktskador i väggar, fönster osv, då fukten som bildas kan torka ur lättare.

- Att ha en avfuktare i en fuktig och dåligt ventilerad källare, på vinden eller i tvättstugan kan vara en bra investering, då dagens avfuktare drar lite energi samtidigt som de effektivt tar bort fukt. Man skall dock komma ihåg att om det läcker in fukt och vatten genom väggar eller tak i t ex källaren, så måste dessa skador åtgärdas före det att man börjar fukta ur, för annars kommer problemet med fukten återkomma gång på gång. 

- Om man bor i ett småhus med så kallad krypgrund så är risken stor att det bildas fukt och mögel under huset. Även i detta fall kan det vara värt att installera någon form av avfuktning, som ventilerar bort fukt och vatten.

- Tänk på att om man har många bladväxter i bostaden, så ökar luftfuktigheten eftersom växterna utsöndrar fuktighet och man kan behöva öka på ventilationen. Utöver detta, så dunstar en hel del av det vatten som används för att vattna växterna, vilket också bidrar till en ökad luftfuktighet. Problemet kan dock undvikas genom att använda så kallade långtidsvattnande blomsterkärl eller på annat sätt tillföra växterna mindre vatten kontinuerligt, istället för stora mängder vatten en eller ett par gånger i veckan, som växterna inte hinner absorbera. 

- Sätt alltid igång köksfläkten när du lagar mat, även när du bara kokar potatis eller gör tevatten. Detta beror på att när man kokar saker, så bildas vattenånga på fönster, köksskåp och andra ytor. Denna vattenånga kan på sikt leda till mögelproblem. 

- Om man har en diskmaskin i bostaden, så skall man se till att under diskmaskinen finns ett plastskydd speciellt anpassat för diskmaskiner. På detta sätt upptäcks eventuellt läckage bakom maskinen, genom att vattnet rinner på plastskyddet och ut framför maskinen, istället för att stanna bakom maskinen och orsaka fukt- och vattenskador. Ett plastskydd av denna typ kostar inte många kronor och är en garanterat bra försäkring mot onödiga vattenskador orsakade av läckage från diskmaskinen. 

- I badrummet är det viktigt att regelbundet göra rent väggarna, då det på kakel och klinkers samt i fogarna samlas smuts, hudrester, tvål och andra rester, som kan leda till att mögelsvampar får fäste i badrummet. Använd gummiskarapan för att ta bort överflödigt vatten på golv och väggar efter duschning. 

- Det bästa är att torka våta kläder utomhus, men om man istället torkar kläderna i torkskåp, se till att stänga dörren ordentligt till skåpet, så att fukten inte tar sig ut i resten av bostaden. 

- Om det finns en bastu i bostaden eller i fastigheten som används, så gäller det att snabbt stänga bastudörren när man går ut och in i bastun, då varm fuktig luft annars strömmar ut i utrymmet utanför bastun och kan leda till fuktskador. Det gäller därför att ha en mycket bra ventilation i anslutning till bastun, för att fukt skall vädras ut direkt. 

För snabb kontakt, ring eller maila på info@titania.se eller 08-668 44 44   

Begär offert

Se Titanias tjänsteutbud här! 

Relaterad information

Frågor och svar

 • Vilka typer av ventilationstjänster kan Titania erbjuda?

  Svar: Titania kan erbjuda alla typer av tjänster inom ventilationsområdet:  

  Nyinstallation
  Montage
  Service
  Injustering
  Rengöring
  OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)
  Skorstensfilmning
  Skorstenskartering

  För snabb kontakt, ring eller maila på info@titania.se eller 08-668 44 44   

  Begär offert

  Se Titanias tjänsteutbud här! 

  Begär offert på Era ventilationsarbeten från Titania här! 

 • Hur kommer man i kontakt med någon ansvarig på TItania för att diskutera ventilation?

  Svar: Det enklaste sättet att komma i kontakt med Titania är att maila på info@titania.se eller ringa på 08-668 44 44. Glöm inte att lämna Era kontaktuppgifter, både mail och telefon i mailet.

  Om Ni önskar en offert avseende ventilationsarbeten, är det enklaste sättet att använda kontaktforumläret som heter "Begär offert på ventilationsarbeten"  Där kan Ni fylla i Era kontaktuppgifter, vad som skall utföras i Er fastighet, bifoga dokument, ritningar och så vidare. 

  Offertförfrågan tas sedan om hand av ansvarige på Titania som återkommer till Er så fort som möjligt, antingen via telefon eller via mail. 

 • Vad kan jag göra för att förbättra ventilationen?

  Svar: Det finns en hel del saker som Du som boende själv kan göra för att förbättra ventilationen i Din bostad. Nedan följer några exempel: 

  - Stäng inte igen de från- och tilluftsventiler som finns i Din lägenhet. De måste vara öppna för att gammal luft skall kunna vädras ut och ny och frisk luft tas in. 

  - Om man vill öppna och vädra, låt inte fönstret stå öppet hela dagen, då mycket värme försvinner ut, vilket leder till högre kostnader för uppvärmning. Vädra ur och stäng sedan fönstret. 

  - Filter och till- och frånluftsdon och galler måste rengöras med jämna mellanrum, för att hindra att de blir igentäppta av smuts. Ta detta som en rutin när Du städar lägenheten. 

  - Filtret i köksfläkten måste rengöras oftare än många tror. Filtret sätts snabbt igen av fett och smuts och bör rengöras en gång i månaden, för att inte minska effekten av fläkten. 

  Läs mer om detta under rubriken "Tips för förbättrad ventilation" 

 • När bildades Wasa Ventilation AB?

  Svar: I januari 2013 köpte Titaniakoncernen upp ventilationsföretaget Wasa Ventilation AB. Företaget är nu ett helägt dotterbolag i Titania-koncernen och erbjuder alla typer av tjänster inom ventilationsområdet.

 • Hur vet jag om jag har dåligt fungerande ventilation?

  Svar: Det finns många olika tecken och indikationer på att ventilationen är otillräcklig eller fungerar dåligt i en bostad eller i en fastighet. Nedan är några exempel: 

  - Det tar lång tid, mer än 15 minuter, för imman på badrumsspegeln att försvinna efter en dusch.

  - Dålig lukt från grannarna kommer in in i lägenheten genom ventilationsventilerna i badrum eller kök.

  - Det bildas fuktfläktar i tak, på golv eller på väggarna eller bubblor på tapeter eller i färgen på målade väggar och tak. 

  - Framförallt när det är kallt ute, så bildas det fukt på insidan av fönstren.

  Under rubriken "Tecken på dålig ventilation" finns ännu fler indikationer på dålig ventilation. 

 • Varför är det viktigt att ha bra ventilation?

  Svar: Genom att ha god ventilation i lokalerna där man bor, arbetar och vistas så kan man uppnå många fördelar, se några exempel nedan:

  - Sänka kostnader för uppvärmning

  - Minskad risk för dålig lukt

  - Jämnare temperatur 

  - Minskad risk för fukt- och vattenskador samt mögeltillväxt. 

  - Minskad risk för negativa hälsoeffekter. 

  - Förbättrat brandskydd

  För att läsa mer, se rubriken "Fördelarna med god ventilation"

   

 • Vad finns det för olika typer av ventilationssystem?

  Svar: Man brukar säga att det finns fyra typer av ventilationssystem: 

  Självdrag (S) - Bygger på att undertryck skapas och luften i bostaden sugs ut genom frånluftsventilerna och ny luft tas in från otätheter, t ex kring dörrar och fönster. 

  Mekanisk frånluft (F) - Fungerar i princip på samma sätt som självdrag, med skillnaden att en fläkt skapar undertrycket och drar luften genom bostaden. 

  Mekanisk från- och tilluft (FT) - En centralt placerad fläkt suger ut luften ur alla våtrum i bostaden. Tilluften tillförs till bostadens övriga rum. Denna metod för ventilation är relativt ovanlig och är ej längre tillåten vid nyproduktion av bostäder. 

  Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX) - Grundprincipen densamma som för övriga metoder, med skillnaden att värmen i luften återvinns innan luften släpps ut ur fastigheten. På detta sätt kan man sänka kostnaderna för uppvärmning rejält, utan att få en sämre luftkvalitet. 

  För att läsa mer, se rubriken "Olika typer av ventilationssystem" 

 • Hur vet man om man har god ventilation i bostaden?

  Svar: Det finns flera lagar och olika regelverk som ställer krav på ventilationen i en fastighet beroende på vilken sorts verksamhet som bedrivs. Det finns t ex olika krav på ventilationen i bostäder, på arbetsplatser, på dagis, på sjukhus eller andra typer av verksamheter.

  Plan- och bygglagen är den viktigaste lagen på detta område och det är Boverket som utifrån gällande lagstiftning ställer upp de tvingande regler som måste följas av fastighetsägarna. Under rubriken "Lagar och regler kring ventilation" kan Du läsa mer om lagstiftningens miniminivåer för luftkvalitet, luftombyteshastigheter med mera. 

  Socialstyrelsen ger även ut riktlinjer och rekommendationer om luftflöden och luftkvalitet som dock ej är tvingande för fastighetsägare eller byggföretag.

  Även andra organisationer ger ut sina egna rekommendationer kring ventilation, som t ex Astma- och allergiförbundet. För att läsa Astma- och allergiförbundets råd, se deras hemsida. 

 • Vad betyder OVK?

  Svar: OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är något som alla fastighetsägare är skyldiga att med bestämda tidsintervaller genomföra i fastigheterna för att se till att ventilationssystemet uppfyller gällande lagar och regler. Det är bland annat Boverket som bestämmer reglerna kring OVK. 

  För mer information om OVK se rubriken "Lagar och regler kring ventilation" 

 • Vad kostar det att uppgradera eller renovera ett ventilationssystem?

  Svar: Det är inte möjligt att svara generellt på en sån stor och bred fråga, då det krävs noggranna beräkningar och omfattande information om vad som skall göras i fastigheten, för att kunna räkna ut ett pris och kunna skriva en offert.

  Det bästa sättet att få en offert på en ventilationsentreprenad är att använda kontaktformuläret som heter "Begär offert på ventilationsarbeten" Där kan Du fylla i Dina kontaktuppgifter, vad som skall utföras i Er fastighet, bifoga dokument, ritningar och så vidare. Offertförfrågan tas sedan om hand av ansvarige på Titania som återkommer till Er så fort som möjligt, antingen via telefon eller via mail.

  För snabb kontakt, ring eller maila på info@titania.se eller 08-668 44 44   

  Begär offert

  Se Titanias tjänsteutbud här! 

 • Hur får man enklast en offert från Titania?

  Svar: Det allra enklaste sättet är att använda kontaktformuläret som heter "Begär offert på ventilationsarbeten" Där kan Du fylla i Dina kontaktuppgifter, vad som skall utföras i Er fastighet, bifoga dokument, ritningar och så vidare. 

  Offertförfrågan tas sedan om hand av ansvarige på Titania som återkommer till Er så fort som möjligt, antingen via telefon eller via mail. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält