Rörmokare byter ut ett rör under ett stambyte

Olika metoder för stambyte

Det finns många frågor och funderingar kring traditionellt stambyte jämfört med så kallade prefabricerade stambyten, Preroom eller rum i rum metoden som den också kallats och relining/ rörinfodring. Många undrar vad de tre stambytesteknikerna innebär, vilka resultat man kan förvänta sig utifrån val av teknik etc. Titania arbetar med samtliga dessa tre metoder och har därför sammanställt nedanstående grundläggande information om vad de olika teknikerna innebär samt fördjupad information om exakt vad de olika teknikerna innebär i praktiken.

Orsaker till stambyte

Både stammarna, dvs de vertikala rören och badrummen i en fastighet har en begränsad livslängd, som man brukar säga uppgår till ungefär 30-60 år. Som fastighetsägare eller styrelse i bostadsrättsföreningen kan t ex återkommande fukt- eller vattenskador i fastighetens badrum, stopp eller läckage i avloppen med mera vara tecken på att man bör se över konditionen på fastighetens installationer, för att se om det börjar bli dags för att göra stambyte. I dessa fall bör man kontakta en besiktningsman eller en byggkonsult för att på plats undersöka i vilket skick fastigheten och dess rör och badrum är i.

Om det då framkommer att rören och badrummen är i så dåligt skick att det måste göras ett stambyte, så kommer byggkonsulten att kunna se över exakt vad som behöver göras och skriva ihop det till ett så kallat FFU, Förfrågningsunderlag som skickas ut till olika byggentreprenörer inom stambyten, som får återkomma med en offert på vad det skulle kosta att genomföra stambytet och övriga åtgärder.

Byggkonsulten måste dock först informera fastighetsägaren om vilka olika tekniska lösningar som finns och fastighetsägaren måste bestämma sig för vilken lösning man vill använda sig av i den egna fastigheten, se nedan de olika metoder som finns.

Traditionellt stambyte

Vid ett traditionellt stambyte, så river man först ut de befintliga badrummen, eftersom befintligt kakel, klinker och framförallt tätskiktet måste tas bort, för att kunna komma åt att byta alla rör och stammar, som går både horisontellt i golvet till toaletten, handfatet, duschen, tvättmaskinen etc och vertikalt, dvs till lägenheten ovanför och under.

När all rivning är gjord och de befintliga rören och stammarna är utbytta mot nya, kan man börja bygga upp badrummet igen utifrån kundens önskemål om ytskikt, möbler och övrig utrustning i badrummet. Innan man sätter nytt kakel på väggarna och klinker på golvet, så sätter man upp ett nytt tätt och vattenavvisande tätskikt. Tätskiktet hindrar fukt och vatten att tränga in i väggar och golv och orsaka fuktskador, då kakel, klinker och fog på ett ineffektivt sätt hindrar vattengenomträngning.

I kök plockar man försiktigt ned de köksskåp och annat som sitter i vägen för att komma åt att byta rören och stammarna. När man bytt rören och kopplat ihop dem med stammarna som går till lägenheterna under och över, så återställer man köket till ursprungligt skick. Att byta stammarna i kök är därför oftast betydligt snabbare och enklare än att göra det i våtrum, då man inte behöver göra lika stora ingrepp för att komma åt rör och stammar.

I övriga utrymmen i fastigheten, t ex i källare, trapphus etc så byts rör och stammar mot nya som en del av stambytet. I samband med ett stambyte kan fastighetsägaren välja att även utföra andra typer av arbeten, t ex uppgradering av elsystem och liknande, vilket är lämpligt då renoveringar redan pågår i fastigheten.

För att se en enkel film om hur ett traditionellt stambyte går till så klicka här och klicka sedan på bilden så startar filmen! 

Prefabstambyte, Preroom eller rum i rum metoden

Kärt barn har många namn och när man utför prefabricerade stambyten, så river man så lite som möjligt i det befintliga badrummet. I princip så plockar man bara bort sådant som sticker ut från väggar eller golv, dvs toalettstolar, handfat, möbler, etc. Sedan bygger man upp ett nytt badrum inuti det gamla genom att montera färdiga badrumsmoduler som tillverkats i fabrik och transporterats till stambytet i container. Runt det nya badrummet så bildas en luftspalt på 2-3 cm, som gör att luften kan cirkulera under och runt den nya badrumsmodulen, vilket gör att risken för framtida fuktskador blir minimal, då ventilationen torkar ut eventuell fukt. Kaklet i det prefabricerade badrummet sätts direkt på väggelementet som består av en 0,5mm tjock plåt, som är ett mer effektivt fuktskydd än de bästa fuktspärrarna som finns på marknaden idag, vilket ytterligare minimerar risken för att fukt tränger igenom kaklet och orsakar vattenskador i fastigheten.

Metoden innebär stora fördelar för både fastighetsägare, de boende och miljön, bland annat eftersom entreprenadtiden ofta kan kortas rejält jämfört med ett traditionellt stambyte, vilket gör att fastighetsägaren inte behöver hitta evakueringslägenheter till de boende, då de kan bo kvar i sina lägenheter med minimalt besvär. Det prefabricerade stambytet gör att badrumsrenoveringen tar cirka 7-10 dagar, jämfört med 6-8 veckor med ett traditionellt stambyte. Metoden innebär även mindre rivning, vilket minskar buller och damm i fastigheten vilket uppskattas av de boende. De prefabricerade badrummen är lika hållbara som ett badrum byggt på traditionellt sätt och beräknas hålla i ca 50 år.  

De prefabricerade badrummen fungerar bäst i fastigheter i det så kallade Miljonprogrammet, dvs i hus byggda från ungefär år 1960 till 1975, där badrummen är mer regelbundet byggda än i fastigheter från första halvan av 1900-talet. Metoden ger även samma möjligheter för de boende att göra tillval till sina badrum, som i ett tradtionellt stambyte. 

För att se en kort film om hur ett prefabricerat stambyte med badrumsrenovering går till så klicka här! 

I bifogad broschyr finns mer information om prefabricerade stambyten som Titania utför. 

För att se bilder på hur själva monteringen av de prefabricerade badrummen går till, så se Titanias Facebook! 

Kontakta oss för mer information om prefabricerade stambyten samt om metoden skulle fungera i Er fastighet på info@titania.se  

Relining / rörinfodring– en bra kompletteringsmetod till stambytet

Relining eller rörinfodring är ett mycket bra komplement till det traditionella eller prefabricerade stambytet, då det är en bra metod för att renovera befintliga rör som är svåra att komma åt att byta i fastigheten. Man skall dock komma ihåg att metoden bara fungerar för att renovera rören. Om t ex tätskikten i badrummen inte längre uppfyller sin vatten- och fuktavvisande funktion, så kommer inte relining att kunna förbättra detta på något sätt. Se mer information om relining under rubriken ”Relining / Rörinfodring”.

Förutom rör och stammar i våtrum och kök som byts ut under ett stambyte, så skall även stammarna och rören i trapphus, källare och övriga allmänna utrymmen i fastigheten bytas ut, om de är i dåligt skick. I de fall det är svårt att komma åt eller är väldigt tidskrävande att bila upp (bryta upp) golv och väggar för att komma åt att byta de befintliga rören, så kan man välja att relina dessa istället, då detta kan vara en både snabbare och billigare metod. Relining innebär att man sprutar in en strumpa av epoxyplast eller sprutar lösplast inuti det befintliga röret, så att det bildas ett helt nytt plaströr inuti röret, när plasten torkat.

Rören som relinas får varken skarvar eller fogar, vilket gör att de inte riskerar att läcka och de relinande rören får en lika lång livslängd, som om röret bytts mot ett helt nytt. Relining är idag en helt accepterad metod av fastighetsägare, branschorgansiationer, entreprenörer och myndigheter för att renovera rör och stammar i fastigheter.

Relaterad information

Frågor och svar

 • Vad är en stam?

  Svar: En vertikal (stående) rörledning i ett hus som mindre rör förgrenas ut ifrån. Precis som grenarna på ett träd går ut från en huvudstam så ansluter sig de horisontellt liggarna rören från lägenheternas badrum och kök till huvudrörstammar.

  När man pratar om stambyte, så menar man helt enkelt utbyte av de befintliga rören i fastigheten. 

 • Varför bör vi anlita en teknisk konsult för att hjälpa oss med upphandlingen?

  Svar: För att byggkonsulten på ett professionellt sätt kan definiera exakt vad som behöver göras i just Er fastighet. Detta underlag, som kallas Förfrågningsunderlag, kan Ni sedan skicka till olika byggföretag som alla räknar och ger anbud på samma omfattning. Detta gör att anbuden blir lätta för byggkonsulten att sedan jämföra vilket i kombination med att upphandlingen har skett i konkurrens, ökar möjligheterna för beställaren att få ett så förmånligt pris som möjligt på arbetena som skall utföras.

  Konsulten kan även hjälpa till att bestämma om man skall genomföra ett traditionellt stambyte eller ett prefabricerat stambyte i fastigheten. 

 • Mitt badrum renoverades nyligen och rören byttes, kan detta sparas så att ni slipper riva ut det vid stambytet?

  Svar: Om badrumsrenoveringen är utförd på rätt sätt så kan det gå att spara badrummet med endast mindre rivningsåtgärder i taket där rören går upp till lägenheten ovanför.

  Enligt vår erfarenhet är det tyvärr dock vanliga vid så kallade partiella stambyten, att badrumsrenoveringarna som utförs, inte utförts helt korrekt och därför går det ofta inte att spara det nyrenoverade badrummet när resten av fastigheten skall stambytas.

  För att kunna ge ett exakt svar på ett specifikt badrum, måste man dock titta på det badrummet och hur renoveringen är utförd.  

 • Kan man byta stammen lokalt, i bara ett våningsplan, om det bara är en lägenhet som skall stambytas?

  Svar: Det går att utföra, Titania har gjort ett antal projekt av denna typ, som kallas partiella stambyten. Detta innebär dock att vi i de allra flesta fall måste in i lägenheten under det aktuella våningsplanet och riva upp en bit av taket där stammen går upp, för att koppla ihop med den nya stammen som kommer ned från lägenheten ovanför.

  Om man har tänkt sig att utföra stambytet eller badrumsrenoveringarna i samtliga badrum i fastigheten på detta sätt, så skall man dock tänka på att metoden är en form av punktåtgärd som i sin helhet blir dyrare, än att åtgärda alla stammar och badrum samtidigt inom ramen för ett stambyte av hela fastigheten. Här finns mer information om partiella stambyten, dess fördelar och nackdelar. 

 • Varför kan man inte vänta tills rören läcker och bara utföra stambyte på dessa ställen?

  Svar: Ett vattenläckage kan leda till stora vattenskador på mycket kort tid om man har otur. Från det att ett vattenläckage upptäcks tills dess att en servicemontör att komma till platsen och få stopp på läckaget, kan allvarliga skador uppstå i stora delar av fastigheten, speciellt om läckaget uppstår högre upp i fastigheten.

  Även om inte läckagen leder till stora vattenskador, så blir denna typ av punktlagningar i slutändan mycket dyrare än att ta ett samlat grepp och åtgärda allt på en gång i hela fastigheten, i form av ett stambyte. Dessutom är det oundvikligt att punktlagningar i en fastighet gör rörsystem till ett lappverk av gammalt och nytt med olika standarder överallt, där ingen har någon riktig kontroll över vad som bytts, när det byttes osv.

  Att göra dessa återkommande akuta punktlagningar med påföljande vattenavstängningar i fastigheten, upplevs som mycket störande i långa loppet av de boende och lokalhyresgäster, varpå ett stambyte i fastigheten kan upplevas som mindre påfrestande, eftersom arbeten i fastigheten endast behöver utföras en gång. 

 • Varför är det ibland billigare med relining av rör istället för byte?

  Svar: Relining / rörinfodring som metod i sig är inte billigare än att byta ut rören, men relining blir ofta billigare eftersom många rör i en fastighet ligger inbyggda i väggar och under golv som annars måste rivas upp och återställas till en ännu större kostnad. Relingen går ut på att man låter befintliga rör ligga kvar orörda och så skapar man ett nytt platsrör inuti det gamla röret, som blir lika beständigt som om man bytt ut röret mot ett nytt.

  Metoden är lämplig på vissa typer av projekt där det bara är rören som är dåliga och måste åtgärdas. I de flesta fastigheter där rören är dåliga, så är det dock flera saker i fastigheten som behöver åtgärdas, t ex tätskikten och elinstallationer i badrummen och då är inte relining ett alternativ, eftersom man endast kan relina rören i fastigheten. Här finns mer information om relining. 

  För att räkna pris på relining, använd reliningskalkylatorn. 

  För att räkna pris på stambyte, använd stambyteskalkylatorn. 

 • När kan man använda reliningmetoden istället för att stambyta?

  Svar: Relining eller rörinfodring är en metod för att renovera befintliga rör från insidan, genom att belägga dom med en plast, som stelnar och bildar ett nytt rör inuti det gamla. I projekt där det bara är just rören som behöver åtgärdas kan relining vara ett bra alternativ. I de flesta fall behöver dock även t ex tätskikten i badrummen åtgärdas och eftersom man då ändå måste riva ut badrummen så är det bättre att byta rören genom ett traditionellt stambyte. Man kan även slippa att riva ut de gamla badrummen genom att göra ett prefabricerat stambyte som går betydligt snabbare än ett traditionellt stambyte. 

  För att räkna pris på relining, använd reliningskalkylatorn. 

  För att räkna pris på stambyte, använd stambyteskalkylatorn. 

 • Varför bör man stambyta samtidigt som man gör en badrumsrenovering?

  Svar: Rivningen och återställningen av badrummen är de stora kostnaderna i de flesta stambytesprojekt. Att passa på att även byta stammarna i samband med omfattanade badrumsrenoveringar i en fastighet, innebär en relativt liten merkostnad som man bör ta, om man är en fastighetsägare som tänker någorlunda långsiktigt.

  Även om stammarna kan hålla ett par år till så är det oförnuftigt och mycket oekonomiskt att låta gamla rör sitta kvar när man gör omfattande badrumsrenoveringar i en fastighet. Detta eftersom när de gamla rören väl behöver bytas, så måste man riva ut de nya badrummen, för att komma åt rören, vilket gör att man måste renovera badrummen två gånger, istället för bara en gång, i samband med stambytet.

 • Vilka rör räknas som rörstammar?

  Svar: Spilllvattenrör (avloppsrör) och tappvattenrör (kall- och varmvattenrör).

  Även om radiatorrören, alltså de rör som leder varmt vatten till fastighetens element, också har sina stammar så brukar dessa inte räknas med när man säger att man gör ett stambyte. Det varma vatten som går i elementen och elementrören är ett helt annat system än det varmvatten som man har i kranarna och tvättar händerna med.

 • Varför kan man inte göra ett stambyte utan att renovera badrummen?

  Svar: För att göra ett traditionellt stambyte, måste man riva ut delar av badrummen för att kunna komma åt och byta de befintliga stammarna som finns bakom väggarna och under golven i badrummen. När man river delar av ett badrum så bryter man tätskiktet som sitter bakom kaklet och klinkers. Tätskiktet hindrar vatten från att ta sig igenom kaklet och orsaka vattenskador. Eftersom man måste vara helt säker på att tätskiktet täcker samtliga väggar och golv i badrummet för att undvika vattenskador, så måste man göra om hela badrummet, om man brutit tätskiktet. Man kan inte punktlaga tätskikt.

  Om man gör ett prefabricerat stambyte, så låter man allt det gamla kaklet sitta kvar på väggarna och bygger ett nytt badrum inuti det gamla. Läs mer här om prefabricerade stambyten! 

  Alternativet till ett traditionellt eller prefabricerat stambyte är relining eller rörinfodring, som innebär att man låter de befintliga rören vara kvar och skapar ett nytt rör av plast, inuti det gamla röret, som får samma bärighet som om man bytt ut röret mot ett helt nytt. 

 • Hur ofta bör man spola stammarna i en fastighet?

  Svar: Stamspolning är något Titania utför i förebyggande syfte. Stamspolning bör göras var 3-5:e år för att vara säker på att alla stammar, rör och avlopp hålls fria från stopp och beläggningar.

  Igenfyllda rör kan leda till stamstopp med risk för översvämning och fuktskador. Skador som uppstår på grund av igensatta ledningar är både obehagligt och kostsamt. Var speciellt varsam när vatten börjar "komma tillbaka" vid användning av avloppet, eftersom detta snabbt kan leda till fuktskador.

 • Vad kostar ett stambyte?

  Svar: Enligt SABO:s (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags) beräkningar kostar ett traditionellt stambyte med badrumsrenovering ungefär 250 000 kr per lägenhet inkl moms.

  Titania gör även stambyten med prefabricerade badrumsmoduler, kontakta oss för mer information och pris. 

  För att räkna fram ett ungefärligt pris vad det skulle kosta att anlita Titania för stambyte eller relining, använd någon av följande kalkylatorer:

  Stambyteskalkylatorn

  Reliningskalkylatorn

 • När väl min lägenhet är klar, påverkas jag något mer av att stambytet pågår i huset?

  Svar: Ja, det kan hända att Du påverkas av arbetena med stambytet som pågår i resten av fastigheten, trots att Din lägenhet redan är stambytt och badrumsrenoveringen är slutförd. Du kan påverkas t ex när vi måste stänga av vatten eller elsystem centralt i fastigheten när större samlingsinstallationer skall åtgärdas. Detta handlar oftast om kortare avstängningar som aviseras skriftligt i förväg i porten, för att minska olägenheterna i samband med dessa avstängningar för de boende.

 • Mellan vilka tider jobbar ni i lägenheten?

  Svar: Vi vill gärna ha tillgång till lägenheterna vardagar kl. 07.00-18.00 och lördagar kl. 09.00-16.00 under tiden som stambytet pågår i fastigheten. Detta betyder dock inte att vi arbetar i just Din lägenhet under alla dessa timmar varje dag. Som alla byggföretag lägger vi upp arbetena så att det blir så bra som möjligt för de boende samtidigt som vi måste hålla oss inom våra ekonomiska ramar samt avtalet som tecknats med beställaren.

 • Hur lång tid tar det att genomföra renoveringsarbeten inne i min lägenhet?

  Svar: Detta framgår av tidsplanen som är specifik för varje stambytesprojekt, men generellt brukar man säga att ett traditionellt stambyte tar 6-8 veckor per lägenhet inklusive badrumsrenoveringen. 

  Det prefabricerade stambytet går betydligt snabbare och tar cirka 7-10 dagar per lägenhet.

  Titania utför både traditionellt och prefabricerat stambyte. 

 • Hur lång tid tar ett stambytesprojekt som omfattar en hel fastighet?

  Svar: Hur lång tid det tar att genomföra ett stambyte beror på många faktorer. T ex hur många lägenheter som finns i fastigheten, hur många av lägenheterna som skall stambytas, om man använder sig av traditionellt metod eller om man gör ett prefabricerat stambyte, hur många som skall relinas, hur mycket tillval de boende gör i sina badrum, vilka arbeten som skall utföras i resten av fastigheten, etc. 

  Som exempel kan man säga att en fastighet med 6 våningar och 50 lägenheter brukar ta ca 6 månader att stambyta traditionellt  inklusive badrumsrenoveringar.

  Ett prefabricerat stambyte tar betydligt kortare tid, då varje badrum bara tar 7-10 dagar att stambyta, jämfört med 6-8 veckor per lägenhet i ett traditionellt stambyte. 

  Titania genomför både traditionella och prefabricerade stambyten. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält