Unga människor behöver få hjälp till den första bostaden

Unga människor behöver få hjälp till den första bostaden

Just nu samlas Miljöpartiet till kongress i Örebro under temat ”Nu bygger vi Sverige”. Uppgiften är inget mindre än att fatta beslut om ny bostadspolitik. Det är något som vi i Sveriges byggindustrier välkomnar, skriver Ola Månsson, vd, tillsammans med Annika Almeen, chef BI Örebro, i en debattartikeln i Nerikes Allehanda.

För ska Sverige nå regeringens eget mål om 250 000 nya bostäder till 2020 krävs nya åtgärder. Annars är risken stor att regeringen missar det egna bostadspolitiska målet.

Dagens bostadsmarknad är ett växande samhällsproblem. Bristen på bostäder försvårar för människor att hitta nytt jobb, hindrar företag från att rekrytera ny personal och tvingar studenter att tacka nej till utbildningar. Därmed försämras också förutsättningarna för svensk tillväxt och välfärd. När statsminister Löfven i sin regeringsförklaring 2014 slog fast att investeringarna i infrastruktur och bostäder nu ska öka var det därför väldigt positivt.

Men ska målet om 250 000 nya bostäder nås är det nu hög tid att regeringen går från ord till handling. För ska målsättningen bli verklighet krävs också en ny politik.

När Sveriges bostadsminister Mehmet Kaplan talar på Miljöpartiets kongress har han chansen att också lägga grunden för en politik som faktiskt gör att Sverige får en fungerande bostadsmarknad.

Här är tre utmaningar som Kaplan måste ta sig an.

  • Öka rörligheten på bostadsmarknaden. Ett stort problem med dagens bostadsmarknad är att den är allt för stel. Reavinstskatt, ränta på uppskovsbelopp, stämpelskatt och pantsättningsavgifter ger inlåsningseffekter för det ägda boendet. Beskattningen gör att incitamenten att flytta från en ägd bostad blir lågt. Ska fler unga kunna ta sig in på bostadsmarknaden måste det befintliga beståndet utnyttjas bättre samtidigt som vi behöver ett bättre fungerande hyressättningssystem.

  • Underlätta för kapitalsvaga hushåll att etablera sig på bostadsmarknaden. Avgörande för att fler bostäder ska byggas är att människor har råd att finansiera dem. Konkret handlar det om att underlätta för det unga paret som vill skaffa sig sitt första gemensamma boende. Men då krävs nya former för exempelvis bosparande och startlån. Men vi behöver också se över behovet av riktade bostadsbidrag till individer med lägre inkomster och etableringsstöd på individuell nivå för nyanlända medborgare. Här krävs ett rejält nytänkande från regeringen.

  • Skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar, jämn och ökande produktion av bostäder. I dag är resurs- och kompetensbristen ett växande problem för bostadsbyggandet. På kommunal nivå råder brist på handläggare, med följd att plan- och bygglovshanteringen fördröjs. Samtidigt saknar många byggföretag personal, exempelvis i form av platschefer. Här krävs att regeringen ser till att utbildningsplatserna i högre grad anpassas till företagens behov.

Sveriges behöver fler bostäder. Byggföretagen vill gärna bygga. Men ska målet om 250 000 bostäder bli verklighet krävs att man också vidtar åtgärder som i grunden förändrar och förbättrar bostadsmarknaden i Sverige. Bara då kan målet bli verklighet.

Vi är många som har höga förväntningar på Kaplan när han i dag äntrar scenen på Miljöpartiets kongress.

Källa: Nerikes Allehanda

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält