Titania och Stena Fastigheter tecknar avtal om stambyte och totalrenovering av 350 lägenheter i Uppsala.

Titania skriver avtal med Stena Fastigheter

Titania har skrivit avtal med Stena Fastigheter om att stambyta och totalrenovera 350 lägenheter på Norra Kvarngärdet 4-6 i Uppsala. Arbetena skall utföras i tre etapper med start i augusti 2013 och slutföras i augusti 2015. Kunden har beställt traditionellt stambyte i samtliga 32 fastigheter som omfattas och projektet genomförs som en totalentreprenad där Titania ansvarar för all projektering.

Entreprenaden är omfattande och kommer att ta två år att genomföra, då 350 lägenheter i 32 fastigheter skall totalrenoveras i samband med stambytet. Bland annat följande skall utföras av Titania under entreprenaden: 

- Byte av stammar och ledningar till badrum och kök

- Helrenovering av badrum och kök med nya ytskikt och inredning. 

- Snickerier, vitvaror och övrig utrustning byts i köken. 

- Alla lägenheter målas om och får nya golv. 

- Ventilationen uppgraderas till så kallad FTX, dvs ventilation med värmeåtervinning. 

- Titania ansvarar för projektering av projektet. 

Hyresgästerna som skall bo i de nyrenoverade lägenheterna, kommer att få möjlighet att välja mellan tre teman hur man vill att kök, badrum och wc-utrymmen i lägenheten skall se ut efter renoveringen. En utställning med tillgängliga materialval och färger kommer ställas upp i närheten av fastigheterna som totalrenoveras så att de boende kan se och känna på materialen, innan man bestämmer sig. 

Eftersom ingen av de boende kommer bo kvar i lägenheterna under tiden de omfattande renoveringarna pågår, så kommer inga provisorier i form av duschar, toaletter, tvättmaskiner etc ställas upp för de boende i eller i närheten av fastigheterna i denna entreprenad, vilket annars är standard när det finns kvarboende. 

Norra Kvarngärdet 4-6

Fastigheterna som omfattas av entreprenaden beskrivs på följande sätt på Stena Fastigheters hemsida där det även finns bilder från området: 

"Centralt beläget område. Fastigheterna byggda i två våningar med lägenheter i storlekar om 1-4 rum och kök. Fastigheterna ligger samlade kring gröna och lummiga innergårdar med många lekplatser. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats."

Källa: Stena Fastigheter

Tema Arkitekter som bistått Stena Fastigheter i planeringen av upprustningen av området, beskriver det på följande sätt på sin hemsida: 

"Upprustning av bostadsbestånd från 60-talet

Norra Kvarngärdet i Uppsala är ett bostadsområde från 60-talet. Tema har arbetat med ombyggnaden av 692 hyreslägenheter på totalt 46 490 kvm lägenhetsyta.

I översiktsplanen för Uppsala stad är området klassat som kulturhistoriskt värdefullt med en tidstypisk bebyggelsemiljö från 1960-talet, men även som omvandlingsområde för ny bostadsbebyggelse. Förnyelsen har styrts av målsättningen att områdets unika karaktär ska bevaras.

Renoveringen omfattar nya ytskikt och stambyte, omfördelning av lägenhetsytor, tillgänglighetsanpassning av planlösningar samt byte av installationer. Den yttre renoveringen omfattar byte av balkonger, förnyelse av entréer som förstorats genom att befintliga soprum har rivits, byte av skivmaterial på fasader, upprustning av fönster samt ommålning av fasader.

Omvandlingen har skett i nära samarbete med Upplandsmuséets byggnads- 
antikvarie och kommunens bygglovsarkitekter. De nya balkongerna har återfått sitt ursprungliga utseende. Fasaderna har färgsatts efter idéerna från den ursprungliga färgsättningen då man samarbetade med konstnärer.

Området väckte på sin tid mycket uppmärksamhet som ett exempel på att den traditionella trädgårdsstadens kvalitéer gick att förena med modernt, rationellt stordriftsbyggande. Det är den första bostadsenheten i Uppsala utförd efter modern grannskapsplan med ett eget servicecentrum och trafikseparering.

Hela området ritades under första hälften av 1960-talet av Stig Anker på firman Anker, Gate & Lindegren och stod färdigt 1964. Det karakteriseras av tvåvåningshus med slammade tegelfasader, flacka tak och upprepade partier av fönsterband. Fasaderna är tydligt indelade i sekvenser med entrépartier i kontrasterande material. Grundläggningen av husen är relativt ovanlig då husen kan sägas flyta i den underliggande lerjorden med kasuner, en båtskrovsliknande grundkonstruktion."

Källa: temagruppen.se

Stena Fastigheter 

"Stena Fastigheter ingår i Stena Sfären och är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag. Vi äger och förvaltar totalt cirka 2,1 miljoner kvadratmeter fördelat på cirka 24 000 bostäder och 2 700 lokaler i Göteborg, Malmö och Stockholm samt Lund, Lomma och Uppsala."  

Läs mer om Stena Fastigheter på deras hemsida. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält